Czym jest dywidenda? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca by zyskać ulgę podatkową?

3 stycznia 2019
hello world!

Dywidenda to zysk po opodatkowaniu, który wypłacany jest posiadaczom akcji spółki. Dywidendę wypłaca się po zakończeniu roku dochodowego. Wcześniej ustala się ją i zatwierdza podczas walnego zgromadzenia wspólników.

Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mówią, że jeśli siedziba spółki lub zarząd znajdują się na terytorium RP, to opodatkowaniu podlega całość dochodów. Dzieje się tak niezależnie od miejsca ich uzyskania. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pewne zwolnienia opodatkowania dywidend.

Dywidenda: jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Podwójnego opodatkowania można uniknąć, jeśli spółka, która wypłaca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terenie RP.

Jeśli spółka otrzymująca dywidendę znajduje się na terenie RP, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeśli natomiast spółka spełnia jeden z kilku warunków, które dają możliwość do nabycia ulg, może zostać ona zwolniona z opodatkowania.

Zwolnienie podatkowe - warunki

  • Wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę na terenie RP i jednocześnie będąca podatnikiem podatku dochodowego.
  • Spółka uzyskująca dywidendę ma siedzibę w Polsce lub Unii Europejskiej i podlega opodatkowaniu.
  • Posiadanie co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki nieprzerwanie przez 2 lata.

Jeśli spółka wypłacająca dywidendę nie znajduje się na terenie Unii Europejskiej i wypłaca dywidendę spółce znajdującej się na terenie RP, będącej polskim rezydentem podatkowym, istnieją dwa sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania. Po pierwsze kraje mogą mieć podpisaną ze sobą umowę dotyczącą uniknięcia podwójnego opodatkowania. Drugą możliwością uniknięcia podwójnego opodatkowania jest fakt, że spółka, otrzymująca dywidendę, nieprzerwanie przez 2 lata ma przynajmniej 75% udziału w kapitale spółki, która tą dywidendę wypłaca.

chevron-down
Copy link