Tag: praca

Podatki

Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom? Praca w firmie małżonka […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego

Wykonywanie przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.) z własnej i nieprzymuszonej woli obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu wypoczynkowego, bez polecenia lub akceptacji przełożonego oraz bez wyraźnej i obiektywnej konieczności, nie jest wykonywaniem pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (art. 152 k.p.). Zobowiązanie […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Praca w święta

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Każda ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki pracowników, stanowi materialnoprawne źródło prawa pracy. Ustawa […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzenia wyższego, niż określone w umowie o pracę może stanowić dorozumianą zmianę umowy albo zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych – art. 29 k. p. w związku z art. 60 k.c. oraz art. 1511 i art. 15111 k. p. W sprawie objętej przedmiotową skargą kasacyjną Sąd […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy

W dniu  03 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący: pozostawania w stosunku pracy jako podstawę do uzyskiwania wynagrodzenia; wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy. Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy przez pracownika, zwolnionego z obowiązku wykonywania pracy z inicjatywy pracodawcy przed dniem wejścia w życie art. 362 k.p. (22 luty […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Mobbing – psychiczne i fizyczne znęcanie się nad pracownikiem

Mobbing to stygmatyzowanie pewnych pracowników i stosowanie wobec nich represji w postaci nękania psychicznego. To zachowanie systematyczne. Statystyczna ofiara dręczona jest przez pół roku przynajmniej raz w tygodniu. Koszty psychiczne i somatyczne prześladowanego pracownika okazują się bardzo wysokie, tym bardziej, że udręczony na ogół nie ma znaczących środków dokonania odwetu. […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia – uchwała SN

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą składników wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia określonego w art. 81 § 1 k. p.- tj. ”Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ochrona pracownicy w ciąży a miesiąc księżycowy

Przepisy prawa pełne są różnorakich terminów. Apelację można wnieść w ciągu 14 dni. Roszczenia z tytułu niewykonania umowy przedawniają się co do zasady po 10 latach. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może wynieść 2 tygodnie, miesiąc czy 3 miesiące. Obliczenie terminu wydaje się być proste, jednak czasami pojawiają się wątpliwości. […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Dorabiasz na emeryturze? Uważaj na zarobki!

Emeryt lub rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego musi uważać na swoje zarobki. W przypadku przekroczenia pewnego progu jego zarobki mogą zostać zmniejszone lub ulegną zawieszeniu. Od 1 września 2018 roku limit „dodatkowego” wynagrodzenia zostanie zmniejszony w stosunku do poprzedniego kwartału. ZUS zmniejszy emeryturę jak zarobisz za dużo Ustawa […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Delegowanie pracowników do pracy

Należy pamiętać, iż możliwość delegowania pracowników do świadczenia pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE zależy głównie od spełnienia warunków przewidzianych przez inne państwo członkowskie. Niezbędnym jest zatem powziąć wszelkie niezbędne informacje oraz zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami danego państwa, aby przekonać się, czy wymagana jest wiza. Pracownik podpisuje z pracodawcą […]