Praca w Wielkiej Brytanii po brexicie – jakie zmiany od 1 stycznia 2021 roku?

3 grudnia 2020
hello world!

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską (UE) 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony umowy o wystąpieniu, stając się tym samym państwem trzecim. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach między Unią Europejską a Wielką Brytanią to czas, w którym Wielka Brytania nadal traktowana jest jako państwo członkowskie z zachowaniem zasadniczo wszelkich praw i obowiązków. Okres ten upływa niebawem – 31 grudnia. Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania znajdzie się bowiem poza jednolitym rynkiem i unią celną UE. Bez względu na to, czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem. Od tego też dnia Wielka Brytania przestanie być związana unijnym prawem. Na jakie zmiany należy być przygotowanym? O czym powinny wiedzieć osoby, które chcą szukać pracy w Wielkiej Brytanii po brexicie?

Wpływ brexitu na możliwość pracy w UK

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego i ostatecznym opuszczeniem przez Wielką Brytanię unijnego jednolitego rynku zatrudnianie w Wielkiej Brytanii obywateli z Unii Europejskiej będzie podlegać szeroko zakrojonym ograniczeniom. Oznacza to również, że od 1 stycznia 2021 r. osoby, które nie mieszkają jeszcze w Wielkiej Brytanii lub nie mają prawa pobytu wynikającego z umowy o wystąpieniu z UE, jako obywatele UE, będą musiały spełnić określone wymagania, aby studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii.

Konieczne będzie również poddanie się pewnym kontrolom. Mowa tu także o kontroli karalności w Wielkiej Brytanii. Będzie można jednak nadal przyjechać do Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez ubiegania się o wizę. Będzie można także uczestniczyć w wielu czynnościach. Dotyczy to np. turyzmu, odwiedzenia rodziny i przyjaciół. Możliwe będą również krótkoterminowe studia i działania związane z biznesem, takie jak spotkania i konferencje.

Przeczytaj również: Sytuacja Polaków po brexicie

Praca w Wielkiej Brytanii po brexicie punktowy system imigracyjny

Nowy, punktowy system imigracyjny znacznie zmieni dotychczasowe zasady zatrudniania obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. System ten zrówna obywateli z krajów Unii Europejskiej z tymi spoza UE (będą to po prostu obywatele państw trzecich). Wprowadzi także restrykcyjne wymagania dla osób ubiegających się o pracę na Wyspach. Wymogi te będą dotyczyły m.in. rodzaju pracy, pensji i znajomości języka angielskiego. Firmy, które będą chciały zatrudnić pracowników z Unii Europejskiej (a także z państw spoza UE), będą musiały uzyskać status „licencjonowanego sponsora”. Należy jednak zaznaczyć, że punktowy system imigracyjny nie będzie dotyczył obywateli Irlandii. 

Sprowadzenie pracownika? Tak, ale jako licencjonowany sponsor

Firmy, które będą chciały sprowadzić na Wyspy pracowników z jednego z krajów wspólnoty, będą musiały zarejestrować się jako „licencjonowany sponsor”. Aby zostać „licencjonowanym/zatwierdzonym sponsorem”, firma musi złożyć odpowiedni wniosek. Zanim jednak to nastąpi, pracodawca powinien:

  • sprawdzić, czy osoby, które chce zatrudnić, spełniają wymagania niezbędne do przyjazdu do pracy w Wielkiej Brytanii;
  • sprawdzić, czy jego firma kwalifikuje się do otrzymania statusu „licencjonowanego sponsora”.

Aby uzyskać status „licencjonowanego sponsora”, przedsiębiorca musi:

  • wybrać rodzaj licencji w zakresie zatrudnienia pracowników wykwalifikowanych spoza UK;
  • wdrożyć odpowiednie systemy, aby móc funkcjonować jako sponsor;
  • złożyć wniosek online i wnieść opłatę.

Praca w Wielkiej Brytanii po brexicie wymagania dla pracowników z UE

Pracownicy z Unii Europejskiej, którzy będą chcieli dostać pracę w Wielkiej Brytanii po brexicie, będą musieli spełnić pewne minimalne wymagania w zakresie posiadanych umiejętności, wysokości wynagrodzenia i umiejętności językowych.

Potencjalni pracownicy będą musieli zatem:

  • spełniać wymagania dotyczące minimalnej znajomości języka angielskiego,
  • mieć zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie minimum £ 25.600 lub na poziomie „stawki obowiązującej” dla danego sektora,
  • posiadać umiejętności na poziomie przynajmniej RQF3, czyli na poziomie 3. w brytyjskim systemie kwalifikacji zawodowych Regulated Qualifications Framework. RQF3 to odpowiednik „A level”, czyli polskiej matury.

Obcokrajowcy, którzy od dłuższego czasu pracują na Wyspach

Na brytyjskich stronach rządowych podano, że pomimo iż okres przejściowy kończy się 1 stycznia 2021 r., pracodawca nie może jednak sprawdzać swoich dotychczasowych pracowników pod kątem ich statusu imigracyjnego aż do końca czerwca 2021 r. Taką zasadę ustalono, ponieważ termin składania wniosków o status osoby osiedlonej mija dopiero 30 czerwca 2021 r., czyli pół roku po zakończeniu okresu przejściowego. Do tego czasu osoby, które zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed 2021 rokiem, nie będą musiały udowadniać swojego prawa do pracy tam lub starać się o wizę. 

Więcej informacji na: https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.pl 

chevron-down
Copy link