Tag: przestępstwo

Prawo Karne

Znikoma społeczna szkodliwość czynu

Oczywiście popełnianie przestępstw nigdy nie może zasługiwać na aprobatę. Nawet jeśli naruszając prawo karne, w praktyce nie wyrządza się szkody konkretnej osobie. Jakiekolwiek sprzeniewierzenie się prawnym regułom będzie zawsze uznane za naganne. Sprawcy występków mniejszej wagi mogą czasem uniknąć skazania, uzyskując wyrok umarzający postępowanie z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. […]

Pozostałe

Zatrzymanie obywatelskie

Chyba każdy chociaż raz w życiu chciałby się poczuć jak bohater filmu akcji. Część osób wolałaby wcielić się w rolę czarnego charakteru, ale większość zapewne poczułaby się lepiej jako ta pozytywna postać. Szczególnie, jeśli wiązałoby się to ze ściganiem złoczyńców. Żeby spełnić to marzenie nie trzeba szukać angażu w Hollywood.  […]

Prawo Karne

Ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego to prawdziwa rzadkość na gruncie polskiego prawa karnego. Oznacza to, że w większości przypadków organ powołany ustawą do ścigania przestępstw we własnym zakresie wszczyna i podejmuje działania wykrywcze – nie czekając na niczyje polecenie. Z pozoru szczątkowa regulacja prawna ujawnia ciekawy mechanizm działania wniosku jako […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Z treści tego przepisu wynika, że katalog podmiotów mogących odpowiadać za występek tego rodzaju, obejmuje każdego, kto wdziera się do domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza. Wydawać by się zatem […]

Prawo Karne

Rzecznik upomina się o równe prawa dla pokrzywdzonych przestępstwem

Pokrzywdzeni przestępstwem, którzy chcą wnieść prywatny akt oskarżenia, nie mają równych praw – twierdzi RPO. Termin na złożenie takiego aktu oskarżenia zależy dziś bowiem od tego, czy sąd przyzna pokrzywdzonemu pełnomocnika z urzędu. RPO wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych, aby zagwarantować równe prawa wszystkim pokrzywdzonym. Termin na […]

Prawo Karne

Przestępstwo kradzieży od 400 zł przyjęte przez rząd

Rząd przyjął zmiany kodeksu wykroczeń. Zakładają one między innymi obniżenie wartości, od której kradzież uznawana jest za przestępstwo. Z dotychczasowej 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc obecnie około 500 zł, wartość ta ma się obniżyć do stałej wysokości 400 zł. Projekt zakłada też utworzenie elektronicznego rejestru osób stale trudniących […]

Prawo Karne

Jak zgłosić przestępstwo?

Byłeś świadkiem kradzieży samochodu? Widziałeś, jak ktoś wybił szybę w sklepie? Podejrzewasz, że sąsiad bije żonę? Ktoś Cię oszukał? Zgłoś przestępstwo na policji lub w prokuraturze.  W ten sposób pomożesz ofierze, zwiększysz bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania bądź też uda Ci się odzyskać skradzione mienie. Przede wszystkim przestępstwo może zgłosić […]