Tag: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 lutego 2020
Obowiązek określenia daty wypłaty dywidendy w spółce z o. o.
Kto ma obowiązek określenia daty wypłaty dywidendy w spółce z o.o.? Co w przypadku, kiedy data wypłaty dywidendy nie zostanie określona?
12 sierpnia 2019
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
18 lipca 2019
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Wzór umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. - Generator Umów
Zbycie udziałów w spółce z o.o. to sprzedaż, darowizna lub zamiana, której przedmiotem jest udział. Czym jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
7 czerwca 2019
Spółka osobowa a spółka kapitałowa
Kodeks spółek handlowych dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie są ich cechy wspólne, a czym się różnią?
8 marca 2019
Księga udziałów w spółce z o.o.
Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Sprawdź, co jeszcze musi zawierać księga udziałów.
14 lutego 2019
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. powstałe po ogłoszeniu upadłości
13 lutego 2019
Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
Sprawdź, kiedy mamy do czynienia ze zwyczajnym, a kiedy z nadzwyczajnym, zgromadzeniem wspólników. Kiedy się je zwołuje? Jaka jest procedura ich zwołania?
19 października 2018
Likwidacja - sposób na ostateczne zamknięcie spółki
Likwidacja spółki jako rozwiązanie ostateczne może zaoszczędzić kłopotów lub pomniejszyć straty. Jak wygląda likwidacja spółki w praktyce? | kruczek.pl
3 sierpnia 2018
Odpowiedzialność członka zarządu w niewypłacalnej spółce
Poznaj zakresy odpowiedzialności w spółce, która jest niewypłacalna lub zgłosiła wniosek o upadłość. Fachowa interpretacja przepisów z Kodeksu Spółek Handlowych przez naszych ekspertów - zobacz!
27 czerwca 2018
Udział w spółce z o.o. może stanowić majątek wspólny małżonków
Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.