Tańsze rozmowy w UE od 15 maja 2019 roku

16 listopada 2018
hello world!

Propozycja, jaką przyjęli europosłowie w środę 14 listopada, to nie więcej niż 19 centów za minutę rozmowy oraz 6 centów za wiadomości SMS w Unii Europejskiej. Oprócz tego zmiany mają pomóc w rozwoju sieci 5G do 2020 roku.

Będzie taniej, ale i bezpieczniej

Nowe przepisy nakładają na kraje należące do UE limit w wysokości 19 centów za minutę rozmowy i 6 centów za wiadomość SMS. Mają również zapewnić obywatelom szybką łączność, niższą cenę, ale również bezpieczeństwo. Zwiększona ochrona ma polegać m.in. na zwiększeniu wymogów szyfrowania. Ponadto wprowadzone zostało prawo do zachowania numeru telefonu do jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy. Obywatele będą również mogli skorzystać z prawa do zwrotu niewykorzystanego, przedpłaconego kredytu po zakończeniu umowy. Mieszkańcy UE będą mieli prawo również do odszkodowania w sytuacji nadużyć przy zmianie numeru.

Nowe prawo zobowiąże państwa UE do ułatwienia rozwoju sieci 5G. Będzie to polegało na udostępnieniu spektrum radiowego od 2020 roku odpowiedniego dla tej sieci. Takie działania mają zapewnić osiągnięcie celu znajdującego się w „mapie drogowej UE dla 5G”, czyli posiadanie sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście w każdym kraju członkowskim UE do 2020 roku.

O poważnej sytuacji kryzysowej poinformuje nas SMS

Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do wprowadzenia „systemu zwrotnego” powiadamiania alarmowego w przeciągu 42 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy. W przypadku poważnej sytuacji kryzysowej lub katastrofy obywatele UE będą powiadomieni o tym przez wiadomość tekstową SMS lub aplikacje mobilne.

Lepsza przewidywalność inwestycji dla operatorów telekomunikacyjnych

Jak czytamy na stronie parlamentu europejskiego. – „W celu osiągnięcia niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę oraz w sieci 5G, dla zaspokojenia potrzeb w zakresie łączności, nowe prawodawstwo oferuje lepszą przewidywalność inwestycji oraz promuje podział ryzyka i kosztów między operatorów telekomunikacyjnych.”

Po ostatecznym zatwierdzeniu zmian przez Radę, państwa członkowskie UE będą miały 2 lata na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego. Limity cenowe wejdą w życie wraz z dniem 15 maja 2019 roku. Wówczas niewątpliwie każdy obywatel UE będzie miał ułatwiony kontakt z bliskimi w innych krajach UE.

chevron-down
Copy link