Turysto! Możesz sprawdzić czy biuro podróży ma zabezpieczenie finansowe

17 lipca 2018
/

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny utworzył rejestr, który zawiera informacje dotyczące biur podróży. Teraz każdy z turystów może sprawdzić, czy korzystając z usługi danego tour-operatora może liczyć na zabezpieczenie finansowe. Chodzi o sytuację, kiedy istnieje ryzyko niewypłacalności działalności zajmującej się wyprawianiem ludzi w różne zakątki świata.

Ponad 4,5 tys. firm w rejestrze

"Ewidencja ta jest adresowana  przede wszystkim do klientów biur podróży. Otrzymują oni  możliwość zweryfikowania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem" - Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacji udzieliła Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług (CEOTiPUNP) poinformowała. W wykazanym przez nią rejestrze widnieje ponda 4,6 tys. przedsiębiorców zajmujących się branżą turystyczną. Nowa instytucja zastępuje Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

Ewidencja Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego posiada też kilka informacji dodatkowych, takich jak:

    • objęcie czasowym zakazem prowadzenia działalności przez danego operatora
    • wykreślenie biura podróży z rejestru

"Istotne jest również to, że wszystkie dane w naszej ewidencji - aktualizowane są na bieżąco tj. w chwili ich wpisu do lokalnych rejestrów, prowadzonych przez marszałków województw" - Renata Mentlewicz, dyrektor Biura TFG.

Lepsza ochrona

Centralna Ewidencja Przedsiębiorców Turystycznych powstała na mocy nowego aktu prawnego. Chodzi o ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszelkie informacje na temat tej instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zmiany mają na celu ochronę przed niewypłacalnością biur podróży. W celu zwiększenia bezpieczeństwa został rozszerzony krąg podmiotów, które mają obowiązek płacenia składek na TFG.

Ważne: klienci kupujący imprezy z dojazdem własnym mogą liczyć na obniżenie składki TFG nawet do 50%.

Co w przypadku niewypłacalności?

Podstawowe środki ochrony w takim wypadku pochodzą z gwarancji, które wykupuje bezpośrednio biuro podróży. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny podjął się znalezienia dodatkowych środków w przypadku, kiedy przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny. Chodzi o sytuacje, kiedy to:

  • tour-operator nie może zapewnić kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające;
  • środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części)

Ważne: Pod koniec 2017 roku na koncie TFG znajdowało się 43 mln zł. Są to fundusze przeznaczone dla klientów w wypadku niewypłacalności biura podróży. 80% sumy przeznaczona jest na zagraniczne wycieczki czarterowe.