Błąd w usłudze Twój e-PIT. Problem dla twórców

18 kwietnia 2019
hello world!

Resort finansów przyznał się do kolejnego błędu w funkcjonowaniu systemu Twój e-PIT. Nieprawidłowe działanie dotyczy 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich. Jeśli ktoś nie zauważył błędu wcześniej i zaakceptował rozliczenie elektroniczne udostępnione w systemie Twój e-PIT, powinien złożyć korektę zeznania.

Gdzie jest problem?

Problemy pojawiają się w pozycji 4 deklaracji PIT-37. Formularz deklaracji PIT-37 wygląda tak, że w pozycji 55 podatnik wpisuje kwotę przychodu uzyskanego z tytułu praw autorskich. Natomiast w pozycji 56 należy podać kwotę, do której stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. I tutaj ujawnia się błąd systemu. Program obydwie kwoty dodaje do pozycji 62, czyli ogólnej wysokości przychodów, jakie podatnik uzyskał w poprzednim roku. To powoduje, że dochód uzyskany z tego tytułu zostaje błędnie obliczony. Jaki ma to skutek dla podatnika? Dochód do opodatkowania może być nawet o połowę wyższy niż kwota przychodów uzyskanych z tego źródła.

Ministerstwo Finansów zauważyło błąd w systemie. Jak zapewniło w rozmowie z portalem prawo.pl, wszystkie błędy natychmiast usunięto. Dotyczyły one bardzo wąskiej grupy osób, które z usługi Twój e-PIT skorzystały w pierwszych dniach po jej uruchomieniu (w sumie około 1 tys. osób). Resort potwierdza też, że dotyczyło to wyłącznie sytuacji, kiedy podatnik miał 50-proc. koszty uzyskania przychodów zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Resort radzi ponadto, by osoby, które nie są pewne, czy złożone przez nie deklaracje są prawidłowe, napisały w tej sprawie maila na adres info.epit@mf.gov.pl. Urzędnicy Ministerstwa Finansów skontaktują się z tymi podatnikami, którzy zaakceptowali swoją elektroniczną deklarację przed usunięciem błędów z systemu. Pomoc można uzyskać również w swoim urzędzie skarbowym.

Jak złożyć korektę zeznania?

Jeśli zaakceptowaliśmy rozliczenie przygotowane dla nas w usłudze Twój e-PIT, mamy prawo do jego korekty. Można jej dokonać zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjnej wersji papierowej. Warto z tego uprawnienia skorzystać, ponieważ nieprawidłowe rozliczenie skutkowało w tym przypadku dla podatnika wyższym podatkiem do zapłaty lub niższą kwotą zwrotu podatku. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ przesłanie korekty do końca kwietnia (w sytuacji, gdy korekta powoduje konieczność dopłaty podatku) nie wiąże się dla podatnika z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Nie zostaną więc naliczone odsetki.

chevron-down
Copy link