Praca agentów nieruchomości. Jaka umowa i wynagrodzenie dla pośredników?

2 lipca 2021
hello world!

Znalezienie wymarzonego mieszkania, domu lub biura stanowi nie lada wyzwanie. Pomimo licznych ofert na rynku trudno jest znaleźć tę jedną, która okaże się na tyle satysfakcjonująca, aby z niej skorzystać. Również przyciągnięcie kupca nieruchomości czy zainteresowanie odpowiedniego najemcy jest zadaniem, które przerasta niejednego właściciela. We wspomnianych sytuacjach warto skorzystać z usług agencji nieruchomości. Skorzystanie z pomocy pośrednika może znacząco ułatwić proces kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Jak taka współpraca przebiega? Jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa z pośrednikiem nieruchomości?

Na czym polega pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

Zgodnie z art. 179b ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  2. najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
  3. nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Czynności wykonywane przez pośrednika mają zmierzać do zawarcia umowy, ale nie muszą zakończyć się jej zawarciem.

Jaką umowę powinniśmy zawrzeć z agentem nieruchomości?

Agencje nieruchomości współpracują ze swoimi klientami na podstawie umowy pośrednictwa. Umowie pośrednictwa poświęcony został art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że umowa ta powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (od 2017 roku także w formie elektronicznej).

Przed rokiem 2014 ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazywała obligatoryjne elementy umowy o pośrednictwo. Należały do nich: wskazanie pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wymogi te obecnie już nie obowiązują. Wraz z nowelizacją przepisów postanowienia dotyczące wynagrodzenia nie są już obowiązkowym elementem umowy.

Umowa z agencją nieruchomości - otwarta lub na wyłączność

Współpraca z pośrednikiem może zostać opata o umowę o charakterze otwartym, jak również zawierać zastrzeżenie o wyłączności na rzecz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Umowa o charakterze otwartym polega na tym, że może być zawarta z wieloma pośrednikami. Co do zasady łatwiej jest odstąpić od umowy tego rodzaju. Zgłaszając ofertę do wielu agencji nieruchomości, należy ustalić jedną cenę. Nie powinno się doprowadzić do sytuacji, w której ceny proponowane przez agencje będą się różnić, ponieważ może to wprowadzać w błąd osoby zainteresowane. Przy umowie otwartej wynagrodzenie należy się tylko temu pośrednikowi, który doprowadził do zawarcia umowy z określonego rodzaju klientem.

Poprzez zawarcie umowy pośrednictwa z zastrzeżeniem wyłączności klient agencji zobowiązuje się powstrzymać od współpracy z innymi pośrednikami. Niektóre biura nieruchomości podpisują umowy jedynie tego rodzaju. Rozwiązanie to okaże się niekorzystne w sytuacji, w której sami znajdziemy osobę zainteresowaną przystąpieniem do umowy, której przedmiotem będzie określone prawo do nieruchomości. Zobowiązanie względem pośrednika będzie w takiej sytuacji obciążeniem. Umowy na wyłączność zawierane są zazwyczaj na czas oznaczony i cechują się większym zaangażowaniem ze strony pośrednika.

Umowa z pośrednikiem nieruchomości - ile zarabia pośrednik?

Zarobki agentów nieruchomości zależą od posiadanych umiejętności oraz wiedzy. Ważną rolę odgrywa tu także dyspozycyjność osób pracujących w tym zawodzie.

Mediana miesięcznych zarobków agenta wynosi 5 100 PLN brutto (raport portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2021 r.). Duży wpływ na zarobki agenta nieruchomości mają prowizje od sprzedaży. Najczęściej jest to dany procent od ceny nieruchomości. Standardowe prowizje najlepszych agentów nieruchomości sięgają nawet 6%. Przyjętym na rynku standardem jest jednak prowizja w wysokości od 2 do 3% - zależy to jednak od wcześniej ustalonych negocjacji.

Duży wpływ na zarobki agenta nieruchomości ma miejsce, w którym pracuje. Jeżeli jest zatrudniony w renomowanej agencji, jego zarobki będą znacznie wyższe niż agenta pracującego w mało znanej firmie. Sytuacja nieco odmiennie wygląda, gdy agent działa na własną rękę. Aby pokazać klientom, że jest wart zaufania musi wypracować to zaangażowaniem oraz swoją pracą. Często jednak praca na własny rachunek może okazać się lepszym rozwiązaniem niż pozostanie w mało znanej agencji, w której zarobki mogą okazać się niesatysfakcjonujące.

Na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć agenci z dużych aglomeracji (np. Warszawa, Gdańsk, Kraków), zauważalnie mniej zarabiali pośrednicy z mniejszych miast (np. Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów).

chevron-down
Copy link