Unia zabezpiecza płatności w sieci

Komisja Europejska przyjęła przepisy opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny, które mają zabezpieczyć płatności w internecie. Mają one ograniczyć oszustwa internetowe oraz zabezpieczyć dane właścicieli kont.

Po zmianie do uwierzytelnienia przelewu nie będzie wystarczał – jak ma to miejsce teraz – jeden element, np. numer karty, kod smsowy czy też hasło. Do dokonania płatności niezbędne będzie połączenie dwóch, niezależnych od siebie zabezpieczeń. W niektórych przypadkach niezbędny będzie ponadto jednorazowy kod, aktywny tylko dla danej transakcji.

Każdy właściciel konta, niezależnie od tego, w jakim banku deponuje swoje środki, będzie musiał mieć taką możliwość zabezpieczenia swoich finansów. Banki nie będą mogły samodzielnie decydować o tym, czy tego typu zabezpieczenia zagwarantować swoim klientom.

Czego nie dotyczy nowelizacja?

Nowe przepisy przewidują jednakże kilka wyłączeń stosowania podwójnych zabezpieczeń transakcji. Nowelizacja nie będzie dotyczyć płatności zbliżeniowych, niskokwotowych, dotyczących opłat np. za parkowanie czy bilety komunikacji miejskiej. Ponadto również dostawcy usług płatniczych będą mogli zostać zwolnieni z zastosowania nowych przepisów, jeśli będą w stanie zagwarantować, że potrafią wykryć nieprawidłowości przy dokonywaniu przelewów.

Kolejnym etapem wprowadzenia powyższych zmian jest ich analiza przez Parlament Europejski i Radę UE. Instytucje te mają na to 3 miesiące. Kolejne 18 miesięcy to czas na ich wdrożenie w życie przez banki i pozostałych dostawców usług płatniczych.