UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Centrum Medycznemu Rehabilitacji i Fizjoterapii

31 października 2018
hello world!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Centrum Medycznemu Rehabilitacji i Fizjoterapii. Wśród zarzutów znaleźć można bezpodstawne informowanie o złym stanie zdrowia pacjentów oraz wywieranie nacisku w celu zawarcia umowy. Jakie działania podejmowane przez Centrum Medyczne Rehabilitacji i Fizjoterapii analizuje organ? Co grozi Centrum za naruszenie przepisów?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wskazuje: ze skarg, które otrzymaliśmy, wynika, że konsumenci wystraszyli się złych wyników w zakresie stanu zdrowia, które prezentowali im pracownicy Centrum Medycznego Rehabilitacji i Fizjoterapii, dlatego zawierali umowy. Opracowaliśmy propozycje zmian dotyczące pokazów, którymi zajmuje się komitet społeczny Rady Ministrów. Chcemy, żeby każdy pokaz zgłaszano Inspekcji Handlowej, organizator powinien podać też jego cel. Taki rejestr byłby jawny, każdy miałby do niego dostęp.

Właśnie takie zabezpieczenia przed przeprowadzeniem nieuczciwych pokazów przez przedsiębiorców proponuje wprowadzić UOKiK. W przypadku CMRF przedsiębiorca przeprowadzał badania medyczne układu krążenia, w trakcie których informował konsumentów o złym stanie zdrowia i oferował leczenie. Oczywiście, przestraszeni konsumenci przyjmowali oferty niezwłocznie, z obawy o własne zdrowie.

Zarzuty Prezesa UOKiK

Wobec nieuczciwego przedsiębiorcy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia cztery główne zarzuty.

Ukrywanie w zaproszeniach na badania faktu, że na koniec odbywa się sprzedaż pakietów medycznych

Centrum medyczne przeprowadzało bezpłatne badania układu krążenia, na które zapraszano konsumentów. Osoby, które zapisały się na badania nie miały świadomości, że udają się tam w celu zawarcia umowy.

Bezpodstawne sugerowanie, że stan zdrowia konsumenta jest zły

Badania sugerowały, że konsumenci, którzy się na nie stawili, mają zły stan zdrowia. Natomiast w rzeczywistości testy przeprowadzali pracownicy marketingu, a nie lekarze. Badania były przeprowadzane za pomocą urządzenia, które nie dawało podstaw do postawienia diagnozy. Jeden z uczestników wskazał, że: przedstawiciel firmy przeprowadził badanie polegające na zapięciu na palcu dłoni czujnika, który przekazał do komputera wynik. Na podstawie tego badania stwierdził, że mam niedotlenienie mózgu, niewydolność płuc i serca.

Wywieranie presji, ponaglanie, odwracanie uwagi, aby konsument jak najszybciej zawarł umowę

Konsumenci byli rozpraszani przez organizatorów szkolenia. Wszystko po to, żeby nie mogli zajrzeć do umowy oraz zapoznać się z jej treścią.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Centrum Medyczne Rehabilitacji i Fizjoterapii zawarło w umowach informacje, że konsument nie może odstąpić od umowy, gdyż dotyczy ona usług medycznych i wykonuje się ją za jego zgodą. W myśl stanowiska UOKiK, nie sposób jest przyjąć taką klauzulę za zgodną z prawem, ponieważ nie dotyczy ona świadczenia usług medycznych, a jedynie ich organizacji. W związku z tym nie ma do nich zastosowania wyłączenie zawarte w ustawie o prawach konsumenta.

chevron-down
Copy link