UOKiK - zawiadomienie dotyczące przejęć

25 października 2018
hello world!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił o skierowaniu do drugiego etapu postępowania w sprawie przejęcia przez BP Europe części mienia spółki Arge Paliwa oraz Arge Nieruchomości. Wcześniej Urząd również poinformował o skierowaniu do drugiego etapu postępowania w sprawie koncentracji dwóch gigantów z polskiego rynku usług telekomunikacyjnych – Vectry oraz Multimedia Polska.

Zgodnie z treścią przepisu art. 96a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem postępowania ma charakter szczególnie skomplikowanej lub istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagane jest badanie rynku, czas trwania postępowania może być dłuższy niż jeden miesiąc. Stanie się tak ze względu na konieczność przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.

Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie - kiedy możliwe?

W sprawie przejęcia przez należy wcześniej przeprowadzić odpowiednie badanie rynku. Taką opinię wyraził UOKiK

Oba podmioty postępowania – zarówno BP Europe, jak i Arge Paliwa – zajmują się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. Działalność obu przedsiębiorstw pokrywa się na wielu lokalnych rynkach sprzedaży paliw na stacjach.

- W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez BP we wniosku o zgodę na transakcje. Oprócz udziałów przedsiębiorców niezbędne jest również określenie, na jakim obszarze poszczególne stacje rywalizują ze sobą – wskazuje UOKiK na własnym portalu internetowym.

Vectra i Multimedia Polska

Podmioty kolejnego postępowania w sprawie koncentracji toczącego się przed UOKiK są jednymi z największych graczy na polskim rynku usług telekomunikacyjnych. Są to spółki Vectra i Multimedia Polska. W tej sprawie UOKiK skierował postępowanie do drugiej fazy. Dzieje się tak ze względu na ryzyko ograniczenia konkurencji.

Argumentem uzasadniającym pogląd Urzędu jest fakt, iż uczestnicy koncentracji świadczą usługi telekomunikacyjne. Ich działalność pokrywa się w 39 miastach w zakresie płatnej telewizji i w 45 miejscowościach w zakresie szerokopasmowego internetu stacjonarnego. Transakcja może zatem doprowadzić do ograniczenia konkurencji w kilkunastu miastach. Tak uznał UOKiK.

Przejście postępowania do drugiego etapu wcale nie przesądza o decyzji, którą może wydać Prezes UOKiK. Zgodnie z przepisami, Prezes może wydać zgodę na przeprowadzenie koncentracji. Może on również odmówić przeprowadzenia tejże koncentracji.

chevron-down
Copy link