Urząd skarbowy może rozliczyć PIT-37 za nas

15 grudnia 2017
hello world!

Od 2018 roku nie będzie już możliwości rozliczenia PIT za pośrednictwem pracodawcy. Nadal jednak pomocą będzie nam służyć urząd skarbowy. Wystarczy złożyć formularz PIT-WZ. W ciągu 5 dni roboczych nasza deklaracja zostanie sporządzona przez pracownika urzędu.

PIT-WZ może złożyć każda osoba fizyczna. Niezależnie od tego, czy chce się rozliczać indywidualnie, ze współmałżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wniosek należy złożyć między 15 marca a 15 kwietnia. Warto zapamiętać, że w 2018 roku termin upływa 16 kwietnia, ponieważ 15 kwietnia wypada w niedzielę. PIT-WZ wysłać można do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie! Również przez internet (na adres e-mail podany we wniosku) otrzymujemy swoje zeznanie podatkowe przygotowane przez organ skarbowy.

Procedura złożenia wniosku PIT-WZ

Wniosek można wypełnić wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem:

- Portalu Podatkowego, wypełniając formularz dostępny pod linkiem www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz albo za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit lub przy użyciu aplikacji e-Deklaracje Desktop) – wniosek złożony w ten sposób podpisuje się, wpisując kwotę przychodu z poprzedniego roku, profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym

- Bankowości internetowej, uprzednio upewniając się, że nasz bank oferuje taką usługę.

We wniosku należy podać wszystkie niezbędne do przygotowania zeznania podatkowego informacje: dane osobowe, informacje o ulgach, z których chce się skorzystać, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz adres e-mail, na który otrzymamy link do naszego zeznania. Ponadto, jeśli chcemy skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego, we wniosku należy umieścić numer KRS OPP.

Po wysłaniu wniosku w ciągu 5 dni roboczych otrzymamy z urzędu skarbowego mailową informację zwrotną. Będzie ona zawierała link do Portalu Podatkowego. Przesłany PIT-37 należy skontrolować i zaakceptować, bądź odrzucić, jeśli są w nim błędy. Zeznania złożonego z pomocą urzędu skarbowego nie można zmienić. Można je co najwyżej zaakceptować bądź odrzucić. Czas na to upływa z dniem 30 kwietnia. W przypadku braku akceptacji bądź odrzucenia zeznania, PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowany z dniem 30 kwietnia i z tym dniem zostanie uznane za złożone.

Na zwrot podatku trzeba poczekać

Pracodawca ma obowiązek przekazać nam PIT-11 do końca lutego. Od otrzymania PIT-11 do dnia, w którym możemy wystąpić z wnioskiem PIT-WZ, a więc do 15 marca, jest różnica minimum 2 tygodni. Ponadto do tego okresu należy doliczyć 5 dni roboczych. Tele czasu urząd skarbowy ma na przygotowanie naszego zeznania podatkowego. To wydłuża procedurę otrzymania zwrotu podatku o minimum 3 tygodnie. Dlatego, jeśli nie mamy problemu z wypełnieniem PIT-37 i należy nam się zwrot podatku, warto zrobić to samodzielnie.

chevron-down
Copy link