Degradacja wojskowych będzie możliwa

2 marca 2018
hello world!

W czwartek 22 lutego rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada ona możliwość pozbawiania dotychczasowych stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku. Ustawa dotknie między innym członków WRON, KBW oraz żołnierzy pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.

Po posiedzeniu rządu, podczas konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się o projekcie: - Przywraca ona sprawiedliwość i ściśle definiuje katalog osób odpowiedzialnych za wiele zła popełnionego od czasów drugiej wojny światowej. Marzeniem naszego pokolenia było to, żeby tą sprawiedliwość przywrócić już na początku okresu transformacji, jednak nie było to możliwe, dziś staje się to możliwe.

Ustawa obejmie generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka

Projekt obejmuje wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy z mocy prawa. Przykładowo obejmie to m.in. generałów: Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.Ponadto, zgodnie z propozycją ujętą w przepisach, stopni wojskowych pozbawione zostaną też te osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają już obowiązkowi służby wojskowej. Zdegradowani będą też mogli być żołnierze rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:
  • pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943 – 1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;
  • wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;
  • będąc sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski;
  • będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.

Pozbawienie stopnia na mocy postanowienia

O degradacji zadecyduje minister obrony narodowej, wydając stosowne postanowienie. W sprawie najwyższych wojskowych, a więc marszałka Polski, generałów i admirałów do degradacji niezbędna będzie zgoda Prezydenta RP. Degradacja będzie mogła nastąpić również po śmierci wojskowego.

Proponowane przepisy nie obejmą żołnierzy czynnych zawodowo.

chevron-down
Copy link