Ustawa o IPN zamrożona?

26 lutego 2018
hello world!

W Polsce każda ustawa, która zostanie uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta, staje się prawem obowiązującym. Taka informacja pojawiła się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 23 lutego 2018r. Sprawa dotyczy reakcji MS na pojawiające się w mediach wiadomości o "zamrożeniu" ustawy o IPN.

Poniżej cytat z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

"W związku z informacjami podawanymi w mediach o „zamrożeniu ustawy o IPN” Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że każda uchwalona w Polsce przez Parlament i podpisana przez Prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem.
Swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o IPN Minister Sprawiedliwości przedstawił w opublikowanym 23 lutego 2018 r. wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej."

Zgodnie z tą wypowiedzią wejście w życie nowelizacji nastąpi 1 marca 2018 roku. Prezydent Andrzej Duda, w celu stwierdzenia zgodności z Konstytucją skierował ustawę o IPN do TK w trybie kontroli następczej. Trybunał Konstytucyjny  w niedalekiej przyszłości przedstawi swoje stanowisko.

Co niesie nowelizacja?

Głośna w ostatnich dniach ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadza kilka nowych przepisów. Zgodnie z nimi, każda osoba, która publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub Państwu jako całości odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez niemiecką III Rzeszę podlegać będzie karze grzywny lub pozbawienia wolności na okres do 3 lat. Kara spotka również tych, co w oparciu o te same ww. warunki przypisują Polakom inne zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkości, a także zbrodnie wojenne. Konsekwencje w tych samych ramach poniosą ci, którzy rażąco pomniejszają odpowiedzialność rzeczywistych sprawców ww. zbrodni.

Warto podkreślić, że użyte sformułowanie "wbrew faktom" samo w sobie określa, że każde ujawnienie czynu przestępnego, poparte dowodami i mówienie o nim nie podlega jakiejkolwiek karze. Odniesiono się także do sytuacji popełnienia ww. czynów zabronionych w ramach działalności artystycznej i naukowej. Takie sytuacje również nie stanowiłyby przestępstwa.

Przepisy nowelizacji w takim samym stopniu dotyczyć będą Polaków, jak i cudzoziemców, niezależnie od miejsca popełnienia tego przestępstwa. Każdy wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link