Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - Nowelizacja

9 marca 2018
hello world!

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie mieć wprowadzaną w życie nowelizację dnia 9 marca 2018 roku. Zmianie ulegnie również ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Celem ww. aktów prawnych ma być zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Koniec sklepów 24h?

Jedną z poważniejszych zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości ma być zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach między 22.00, a 6.00.  Kompetencja do podjęcia decyzji w sprawie ww. zakazu ma spoczywać w rękach gminy. Taki zabieg ma na celu wsłuchanie się w głosy mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Warto podkreślić, że samorząd ma możliwość, a nie obowiązek wprowadzenia tego ograniczenia.

Ograniczona liczba zezwoleń

Nowe przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości określają też maksymalną liczbę zezwoleń, które zezwalają na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzję dot. ww. dokumentów będą podejmować rady gminy (lub rady miasta) na terenie znajdującym się w ich jurysdykcji.

List licencyjnych będzie 3, a każda z nich będzie posiadała oddzielny limit zezwoleń. Chodzi o podział na sklepy sprzedające alkohol do 4,5% zawartości alkoholu (także piwa), na drugiej liście znajdą się miejsca oferujące produkty zawierające więcej niż 4,5%, jednak nieprzekraczające 18% (z wyjątkiem piwa). Do ostatniej kategorii należeć będą wszystkie napoje wysokoprocentowe (powyżej 18%).

Zezwolenia osobne dla każdej dzielnicy

Ustalona maksymalna liczba zezwoleń nie podlega centralizacji. Jest to równoznaczne z tym, że rady gminy będą mogły ustalić ilość i rodzaj ww. zezwoleń w zależności od miejsca. Każde sołectwo, osiedle i dzielnica będą mogły mieć inne swobody w sprzedaży napojów alkoholowych. Wszystkie ww. decyzje muszą uwzględniać wszelkie rozwiązania z dziedziny problemów alkoholowych i postanowień gminnych programów profilaktycznych.

Co się zmieni w miejscach publicznych?

Nowelizacja zmienia zakaz spożywania napojów alkoholowych "na ulicach, placach i w parkach". Jego brzmienie jest następujące: "Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów."

Kontrolowana liczba punktów sprzedaży

Ma być również mniej punktów sprzedaży, a pierwszeństwo będą posiadały punkty, które są najbardziej oddalone od tych już istniejących. Każdy samorząd gminny może, w formie uchwały, ustalić również odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). Nie może to jednak zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

 

chevron-down
Copy link