Pomoc niepełnosprawnym - nie wszyscy skorzystają

11 lipca 2018
hello world!

Nie wszystkie dzieci posiadające stopień niepełnosprawności skorzystają z nielimitowanego dostępu do rehabilitacji. Taki przywilej otrzymają jedynie te, które nie są samodzielne i wymagają opieki o charakterze długotrwałym.

Ustawa "6%"

Zgodnie z tekstem aktu prawnego nakłady na ochronę zdrowia mają wynieść 6% PKB do 2024 roku. Będzie to stopniowy proces, który rozkładać się będzie w następujący sposób:

 • 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to 4,67%);
 • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to 4,86%);
 • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to 5,03%);
 • 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to 5,22%);
 • 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to 5,41%);
 • 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to 5,60%).

Dalsze zapisy określają podwyżki dla lekarzy specjalistów i rezydentów. Poseł Tomasz Latos zaproponował również poprawkę, zgodnie z którą niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia miałyby posiadać możliwość skorzystania z pewnych przywilejów. Chodzi o dzieci, które nie są samodzielne i wymagają długotrwałej opieki. Do ww. przywilejów zaliczane są m. in.:

 1. nielimitowany dostęp do rehabilitacji leczniczej;
 2. zniesienie limitów czasowych na wyroby medyczne;
 3. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
 5. prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ważne: ustawa nie obejmuje niepełnosprawnych dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Argumentowane to jest tym, że stopień niepełnosprawności może zostać orzeczony jedynie w przypadku osoby, która przekroczyła ww. wiek.

Wynagrodzenie dla rezydentów

Każdy z lekarzy odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, która nie jest określana jako priorytetowa otrzyma wynagrodzenie miesięczne zwiększone o 600 zł. W dziedzinie priorytetowej będzie to odpowiednio 700 zł. "Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz będzie musiał zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego." - czytamy na stronie ministerstwa.

Wynagrodzenie dla lekarzy specjalistów

Wynagrodzenie lekarza specjalisty, który został zatrudniony na pełen etat będzie mogło wynieść nawet 6750 zł. Warunkiem jest, że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy, w praktyce chodzi o to, że ograniczy się on do działania na terenie jednego szpitala. "Lekarz specjalista dodatkowo zatrudniony będzie mógł być m.in. w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej." - podaje Ministerstwo Zdrowia

Opt-out - praca powyżej 48h tygodniowo

Nowelizacja uchyla klauzulę opt-out. Umożliwiała ona na wyrażenie zgody przez pracownika na pracę powyżej 48h tygodniowo. Zgodnie z zamierzeniem ministerstwa ww. klauzula ma zniknąć do 2028 roku. Ma to poprawić warunki zatrudnienia i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Celem ma być wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego każdego z pacjentów.

chevron-down
Copy link