VAT od zakupów spoza Unii Europejskiej – od lipca 2021

4 listopada 2020
hello world!

Od lipca 2021 zakupy na AliExpress, Wish, Amazon czy eBay będą droższe. Zapłacimy bowiem za nie podatek VAT dla zakupów spoza Unii Europejskiej, niezależnie od wartości. Zmiany dotyczyć będą również sklepów internetowych. Stanowi o tym opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw, który ma na celu uszczelnić pobór podatku od transgranicznego handlu pomiędzy przedsiębiorcami.

VAT od zakupów spoza Unii Europejskiej – opodatkowanie niezależne od wartości

Jak dotąd za towary zakupione z krajów spoza terytorium Unii Europejskiej nie był pobierany podatek od towarów. Dotyczyło to zakupów na popularnym AliExpress, Wish, Amazon czy eBay. W większości krajów UE import towarów (np. z Chin), których wartość nie przekracza 22 euro, jest zwolniony z podatku VAT. Warto podkreślić, że w Polsce tego zwolnienia się już nie stosuje. Natomiast obecnie wskazana powyżej kwota nie stanowi już granicy poboru podatku od zakupionego towaru od kupującego. Dotyczy to również transakcji dokonanych przez platformę internetową lub przy „tradycyjnej” dostawie towaru przez kuriera lub operatora pocztowego.

Dlaczego zmiany były konieczne? Bogate kraje Zachodu, w tym Niemcy czy Wielka Brytania, przegrywały walkę z azjatyckimi sprzedawcami, którzy wykorzystują znane platformy sprzedażowe (takie jak np. Aliexpress). Obywatele Unii Europejskiej często kupują tutaj towary, bo są tańsze. Wynikało to przede wszystkim z obowiązującego od 1983 r. zwolnienia z VAT dla importowanych towarów o niskiej wartości (22 euro). 

Kto zapłaci podatek VAT od zakupów spoza Unii Europejskiej?

Innymi słowy: zapłata podatku VAT od takich zakupów przejdzie z dostawców, którzy zazwyczaj nie posiadają siedziby w Unii Europejskiej, na właścicieli platform sprzedażowych. „Jeżeli miejsce dostawy importowanych towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro będzie na terytorium państwa członkowskiego (np. Polski), to podatnikiem VAT stanie się platforma sprzedażowa.”– podaje DGP. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu informuje, że w ten sposób platformom sprzedażowym łatwiej będzie wypełniać obowiązki w zakresie VAT. Dzięki niemu dysponują dużo większymi zasobami niż bazowi dostawcy.

Nowe procedury

W lipcu 2021 roku wspomniane powyżej transakcje będą podlegały szczególnej procedurze importu. Ich rozliczanie odbędzie się za pomocą punktu kompleksowej obsługi, tzw. IOSS (Importowy One Stop Shop). Platforma, która jako dostawca towarów o niskiej wartości, naliczy i pobierze VAT w momencie ich sprzedaży. Co więcej – zadeklaruje i zapłaci ten podatek za pośrednictwem IOSS. Dzięki temu VAT nie będzie pobierany przy imporcie tych towarów. W przypadku niewykorzystania IOSS VAT od przesyłek o wartości do 150 euro pobierze i odprowadzi firma kurierska lub poczta. W tym celu będą musiały prowadzić oddzielną ewidencję importu towarów, sprzedawanych przez pozaeuropejskie sklepy internetowe. VAT będzie zatem naliczany według podstawowej stawki (23%). Jeżeli konsument nie zgodzi się na jej zastosowanie, to potrzebne będzie standardowe zgłoszenie celne.

Kogo będą dotyczyły zmiany?

Zmiany obejmą również dostawców unijnych, którzy sprzedają przez internet towary konsumentom z innych państw wspólnotowych. W związku z tym rozszerzeniu ulegnie procedura szczególna MOSS. Obecnie stosuje się ją wyłącznie do usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną. Powstanie tzw. procedura OSS (One Stop Shop). Obejmie ona też inne wybrane usługi świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość na rzecz konsumentów, a także niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy. Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzona zmiana uprości rozliczenia. Podatnicy nie będą musieli już rejestrować się w każdym kraju UE, w którym mają swoich klientów. Wystarczy, że zrobią to przy użyciu systemu OSS. Podatek wpłacony do krajowego urzędu będzie rozliczany z administracją skarbową innych państw UE.

Istotny jest jednak fakt, że proponowane nowe rozwiązanie nie jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik się na nie zdecyduje, będzie musiał deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS od wszystkich usług świadczonych przez sklepy spoza UE. Nie będzie mógł robić tego przez rozliczanie części transakcji w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a części w krajowych deklaracjach podatkowych państw konsumentów.

chevron-down
Copy link