W 2019 roku wzrośnie limit sprzedaży nieopodatkowanej produktów rolnych

18 października 2018
hello world!

W 2019 roku rolników czekają kolejne zmiany. Nowelizacja ustawy o małych producentach żywności przewiduje ulgi dla gospodarstw wykazujących dodatkowy dochód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych domowym sposobem. Jedną z podstawowych zmian jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 20 tys zł do 40 tys zł.

Ulgi podatkowe dla rolników sprzedających swoje wyroby

Rolnik sprzedający wytworzone przez siebie produkty może liczyć na ulgę podatkową w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Obecny limit przychodów zwolnionych z podatku wynosi 20 tys zł. Nowelizacja ustawy zakłada zwiększenie tego limitu do 40 tys zł. Oznacza to, że rolnik może sprzedawać swoje produkty do kwoty 40 tys zł nie płacąc podatku od tego dochodu. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie on zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku o stawce 2%. Do tej ulgi będzie miał prawo każdy rolnik, który do produkcji wykorzystuje przynajmniej 50% swoich surowców oraz nie zatrudnia pracowników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że - Ten podatek nie jest wysoki. Jeżeli rolnik sprzeda swoje produkty za 100 zł, zapłaci tylko 2 zł podatku, więc jest to korzystne dla małych gospodarstw i jak najwięcej z nich powinno z tej możliwości skorzystać

Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty lokalnym odbiorcom

W ramach nowelizacji ustawy rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty nie tylko klientom indywidualnym, ale również lokalnym restauracjom lub stołówkom. Kolejna zmiana to zwolnienie z obowiązków administracyjnych na początek tejże działalności oraz ulgi podatkowe.

Minister Ardanowski w rozmowie z agencją Newseria Biznes mówił o planowanych zmianach. - Bardzo ważne, żeby małe gospodarstwa rolne, które mają kilka czy kilkanaście hektarów, mogły sprzedawać swoje produkty nie tylko pośrednikom, bo wtedy ktoś inny na nich zarobi, gdyż marże i dochody powstają dopiero w przetwórstwie i sprzedaży. Dla rolników będzie korzystna, atrakcyjna zachęta – możliwość bezpośredniej sprzedaży produktów z gospodarstwa – surowych, nieprzetworzonych czy przetworzonych – bez konieczności budowania fabryki. Produkcja może się odbywać w kuchni. Wszystkie przetwory z gospodarstwa będzie można sprzedawać legalnie – nie tylko konsumentom końcowym, lecz również sklepom, restauracjom, jadłodajniom czy gospodarstwom agroturystycznym.

Ulgi administracyjne przy zakładaniu działalności produkcyjnej

Ułatwieniem dla rolników będzie m.in. zniesienie obowiązku zatwierdzania działalności produkcyjno-handlowej przez odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ma to dotyczyć produkcji, która odbywa się głównie w pomieszczeniach mieszkalnych. Rolnik chcący otworzyć działalność produkcyjną będzie jedynie musiał złożyć pisemny wniosku o wpis do rejestru zakładów produkcyjnych. Wniosek musi jedynie być złożony na 30 dni przed otwarciem zakładu. Nie będzie potrzebny projekt technologiczny zakładu zatwierdzony przez lekarza weterynarii.

 

chevron-down
Copy link