Komunikat SN w sprawie cofnięcia zażalenia przez ZUS w sprawie III UZ 10/18

17 października 2018
hello world!

Sąd Najwyższy 16 października 2018 roku wydał postanowienie w sprawie III UZ 10/18. W rzeczonym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle cofnął zażalenie i jednocześnie wniósł o umorzenie powyższego postępowania. Tożsamy wniosek przedstawił prokurator.

Cofnięcie zażalenia niedopuszczalne

Sąd Najwyższy opierając się na art. 469 k.p.c w związku z art. 398[21] k.p.c oraz art. 391 § 2 k.p.c, wydał postanowienie w którym uznał, że cofnięcie zażalenia w sprawie jest niedopuszczalne, podkreślając jednocześnie, że w sprawach osób ubezpieczonych oraz pracowników obowiązują reguły, które szczególnie chronią interesy tych podmiotów (tak np. 469 k.p.c.). Ponadto zdaniem SN cofnięcie zażalenia narusza dobre obyczaje (art 3 k.p.c). Sprawa ze względu na swój zawiły charakter została przekazana do rozpoznania powiększonemu 7-osobowemu składowi sędziów SN. Ponadto przy rozpoznawaniu powyższego postępowania wśród sędziów pojawiło się zagadnienie prawne, które stało się podstawą pięciu pytań prejudycjalnych, z którymi SN zwrócił się do TSUE (został wyznaczony już termin ich rozpoznania). Zagadnienia, nad którymi pochylić ma się Trybunał, dotyczą przepisów regulujących przechodzenie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia.

Jeżeli SN wydałby postanowienie, które zezwala na cofnięcie zażalenia, Trybunał Sprawiedliwości UE nie mógłby rozpoznać pytań prejudycjalnych, bowiem zgodnie z regulacjami unijnymi, Trybunał nie może rozpoznawać sprawy, jeśli nie toczy się ona na poziomie sądu krajowego.

Więcej informacji w sprawie: sn.pl

chevron-down
Copy link