Wadliwy produkt z Allegro? Inny towar niż zamówiony? Sprawdź, co możesz zrobić!

27 marca 2019
hello world!

Choć internetowe zakupy bywają wygodną alternatywą, często również serwują nam dawkę negatywnych emocji w postaci zakupowych problemów. Produkt niezgodny z opisem lub kompletnie inny niż zamawiany? Co robić w takiej sytuacji? Jak Allegro chroni nas przed wadliwym towarem i nieuczciwym sprzedawcą? Co zrobić, gdy otrzymamy inny towar niż zamówiony?

Zdarza się również, że po uiszczeniu zapłaty czekamy z utęsknieniem na paczkę, która nigdy nie nadejdzie, ponieważ sprzedawca okazał się zwykłym oszustem. Na te i inne problemy można jednak znaleźć rozwiązanie. Z pomocą przychodzi nam kodeks cywilny, jak również programy ochrony kupujących tworzone przez przedsiębiorców.

Towar niezgodny z umową? Czym jest wada fizyczna?

Ustawodawca podkreślił, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, w przypadku gdy rzecz posiada wadę fizyczną lub prawną. Czym więc jest wspomniana wada fizyczna? Jest to niezgodność sprzedanej rzeczy z umową. Co więc znaczy określenie - niezgodność w rozumieniu kodeksu cywilnego?

Towarem niezgodnym z umową jest ten nieposiadający właściwości, którą rzecz tego rodzaju powinna mieć przez wzgląd na cel wynikający z umowy, okoliczności lub przeznaczenia (np. słuchawki bezprzewodowe, które jednak mają okablowanie).

Sprzedany produkt nie będzie zgodny z umową również wtedy, kiedy nie posiada on właściwości, o których sprzedawca zapewniał, w tym przedstawił próbkę albo wzór (np. wodoodporne kalosze, które przemakają).

Przedmiotem niezgodnym z umową będzie również taki, który w żadnym wypadku nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia (np. buty do wspinaczki, które nie nadają się do innego celu niż krótki spacer).

Towar niezgodny z umową to również taki produkt, który został wydany kupującemu w stanie niezupełnym (np. telewizor bez pilota).

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

art. 556¹ § 2 - ustawa Kodeks cywilny

Zły montaż i pierwsze uruchomienie

Warto również wiedzieć, że każda sprzedana rzecz, którą nieprawidłowo zainstalowano lub uruchomiono również stanowi podstawę do zgłoszenia jej wadliwości. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że sprawa dotyczy tylko sytuacji, w których powyższych czynności dokonał sam sprzedawca lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność (np. pracownik). Kupujący również może skorzystać z tego przepisu, ale jedynie wtedy, kiedy przy montażu i uruchomieniu postępował zgodnie z otrzymaną od sprzedawcy instrukcją.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

art. 556¹ § 3 - ustawa Kodeks cywilny

Towar niezgodny z umową? Czym jest wada prawna?

Sprzedawca odpowiada przed kupującym również w przypadku, gdy sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej. To samo tyczy się sytuacji, w której rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, jak również wtedy kiedy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji/orzeczenia właściwego organu.

Wadliwy produkt z Allegro - Program Ochrony Kupujących

Przedsiębiorcy, którzy obsługują bardzo wielu klientów sami decydują się zatroszczyć o zwiększenie u nich poczucia bezpieczeństwa. Wszak udane zakupy zachęcają do ponownego skorzystania z usługi. W ten sam sposób działają duże sklepy internetowe. Serwis Allegro stworzył tzw. Program Ochrony Kupujących, który umożliwia ubiegać się o rekompensatę w dwóch przypadkach. Taka możliwość zaistnieje, jeśli:

 • uiścił on opłatę za towar, lecz go nie otrzymał;
 • otrzymał towar, który jest niezgodny z umową lub też posiada istotnie niższą wartość od zamawianego produktu.

Sam ustawodawca zachęca przedsiębiorców do poszerzania swojej ochronnej oferty, przy jednoczesnym pilnowaniu, by przepisy z tytułu rękojmi nie zostały ograniczone w sposób utrudniający zwrot wadliwego produktu.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

art. 558 - ustawa Kodeks cywilny

Ten sam przepis podkreśla również, że ograniczenie lub wyłączenie ochrony nie jest skuteczne w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę przedmiotu przed kupującym.

Wadliwy produkt z Allegro - co obiecuje serwis?

Rekompensata obejmująca wyżej wspomniane sytuacje chroni nas do wartości doznanej szkody. Nie może być ona wyższa niż rzeczywista wartość zakupionego towaru. Nie może też przekraczać wysokości ceny, którą określono w parametrach transakcji (do max 10 tys. zł).

W sytuacji, w której za wadliwy towar zapłaciliśmy przy pomocy usług płatniczych udostępnianych na Allegro (np. PayU), POK umożliwia także zwrot kosztów przesyłki (do max 100 zł).

Wadliwy produkt z Allegro - kiedy serwis nie pomoże?

Program Ochrony Kupujących nie będzie skuteczny w każdym przypadku. Serwis w regulaminie wymienia sytuacje, w których umywa ręce od przeprowadzonych transakcji. Są to przypadki, gdy:

 • umowę zawarto i zrealizowano w przypadkach innych niż określonych w regulaminie (np. dogadanie się ze sprzedawcą poza serwisem);

lub gdy kupujący:

 • naruszał zasady Allegro;
 • nie regulował wszystkich należności wobec serwisu;
 • działał z intencją nabycia wadliwego towaru;
 • nie podał poprawnych danych kontaktowych;
 • otrzymał już inne środki rekompensujące stratę (np. na podstawie KC);

lub gdy:

 • oferta nie była zgodna z regulaminem serwisu (np. towar niedopuszczony do obrotu lub dopuszczony warunkowo);
 • produkt przekazano osobiście bądź za pośrednictwem o charakterze nieoficjalnym (osoba nie będąca operatorem pocztowym);
 • dokonano zapłaty za towar w miejscu jego odbioru;
 • produkt zaginął lub uległ zniszczeniu z winy przewoźnika (w tym wypadku roszczenie kierujemy właśnie w kierunku operatora)

Jak wszcząć procedurę POK?

Jeżeli upłynęło 14 dni od zakupu produktu, kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia się do Programu Ochrony Kupujących. W tym celu zainteresowany musi wypełnić specjalny formularz,, do któego należy dodać:

 • obustronne zdjęcie dokumentu tożsamości;
 • potwierdzenie zgłoszenia sprawy na policję (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa);
 • dowód wpłaty (jeżeli nie skorzystano z usługi Allegro Finanse).

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni roboczych.

Ważne: Po upływie wspomnianych 14 dni od dnia zawarcia umowy, mamy prawo do zgłoszenia się do POK przez następne 166 dni. Po upływie tego czasu nasze uprawnienie wygasa.

chevron-down
Copy link