Więcej strażników na granicach zewnętrznych UE

12 lipca 2018
hello world!

Zwiększenie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Do 2027 roku pojawić się ma dodatkowe 10 tys. etatów na funkcję strażnika granicznego. Taką propozycję zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker.

Nowe propozycje we wrześniu

Podczas kolegium komisarzy z rządem Austrii, która sprawuje prezydencję, została zaprezentowana informacja szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker powiedział wówczas, że "we wrześniu KE przedstawi propozycję w sprawie ochrony granic zewnętrznych. Od teraz do 2027 roku chcemy dodatkowych 10 tys. strażników granicznych."

Szef KE ostrzegał również przed rozdzielaniem kwestii, które dotyczą wzmacniania granic od podziału obciążeń pomiędzy państwa należące do wspólnoty Unii Europejskiej. Chodzi o problemy związane z napływem migrantów do krajów Starego Kontynentu. Zdaniem Junckera bez reformacji prawa azylowego problemy nie zostaną zażegnane.

Granice zewnętrzne Unii Europejskiej

Poniżej znajduje się lista granic lądowych wchodzących w skład UE:

 • Północ - granica z Norwegią i Rosją (także obwód kaliningradzki);
 • Wschód - granica z Białorusią, Ukrainą i Mołdawią;
 • Południe - granica z  Turcją, Serbią, Macedonią, Albanią, Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną, a także z Monako;
 • Granice z enklawami, takimi jak: Szwajcaria, Liechtenstein, Andora, San Marino i Watykan;
 • Granica afrykańska z Marokiem;
 • Granica południowo-amerykańska z Surinamem i Brazylią;
 • zgodnie z prawem międzynarodowym Cypr został członkiem UE (jego południowa część) także UE graniczy również z Turecką Republiką Cypru Północnego;
 • Granice z terytoriami zależnymi, takimi jak: Akrotiri, Dhekelia i Sint Maarten.

Europejska Straż Graniczna - funkcje i obowiązki

Formacja Europejskiej Straży Granicznej (ESG) jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją. Do ich zadań należą:

 • ochrona granicy UE;
 • kontrola ruchu granicznego;
 • pomoc w zapewnianiu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE;
 • dbanie o skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi;
 • utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w granicach wspólnoty europejskiej;
 • zabezpiecza swobodne przemieszczenia się po terytorium UE.

W 2004 roku rozporządzeniem Unii Europejskiej do życia został powołany Frontex. Jest to niezależna Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Składa się z przedstawicieli każdego z państw członkowskich. W jej skład nie wchodzą osoby należące do kraju znajdującego się poza strefą Schengen.

Do zadań Frontexu należą m. in.:

 • koordynowanie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi;
 • opracowywanie modelu analizy ryzyka;
 • przygotowywanie ogólnych i szczegółowych ocen ryzyka;
 • wspomaganie państw członkowskich w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznych;
 • monitorowanie badań dot. kontroli i ochrony granic zewnętrznych;
 • wspomaganie państw członkowskich, kiedy wymagana jest zwiększona pomoc techniczna i operacyjna na granicach zewnętrznych,
 • wprowadzanie zespołów szybkiej interwencji na granicy pilnych i wyjątkowych sytuacjach i podczas zagrożeń, które wynikają, na przykład, z masowego napływu nielegalnych imigrantów.
chevron-down
Copy link