Wieczyste użytkowanie jako towar handlowy

13 stycznia 2018
hello world!

Grunty, jak i użytkowanie wieczyste są środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji. Kiedy jednak uznaje się je jako towar handlowy? Może zdarzyć się tak, przez wzgląd na sposób ich użycia. Dzieje się tak w wypadku, gdy prowadzona jest działalność o charakterze deweloperskim, a sam grunt był wiele razy zbywany i nabywany.

Czym jest środek trwały?

Środki trwałe działalności gospodarczej są integralną jej częścią. Przy jej prowadzeniu wymagany jest chociażby jeden przedmiot, który mógłby stanowić ww. środek. Są to rzeczowe składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy.

Wartość tego składnika musi przekroczyć 3500 zł, a przewidywany okres jego użytkowania powinien być dłuższy niż rok. Wszystkie cechy środka trwałego muszą być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności.

Do takich środków należą w szczególności:

  1. Nieruchomości - w tym również prawo wieczystego użytkowania gruntu, jak i sam grunt, wszelkie budowle i budynki. W pojęciu nieruchomości mieszczą się również lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego;
  2. Maszyny, urządzenia, środki transportu;
  3. Ulepszenia zawarte w obcych środkach trwałych.

Stanowisko NSA

3 stycznia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3120/16) stwierdził, że grunty oraz ich prawa użytkowania wieczystego co do zasady należą do dziedziny środków trwałych. Kontynuując NSA podkreślił, że istnieją jednak wyjątki od tej reguły, a mianowicie to że o ostatecznej kwalifikacji decyduje cel danego składnika majątku.

Sąd podkreślił, że znaczenie ma m. in., czy działalność prowadzona ma charakter deweloperski, niewykazane zajęcie budynków na inne cele niż deweloperskie, oraz zakwalifikowanie samego gruntu z użytkowaniem wieczystym jako towar handlowy.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link