Wsparcie dla nauczycieli - 50 mln zł na szkolenia z technologii cyfrowych

30 lipca 2018
hello world!

50 mln zł - taka kwota została wygospodarowana na szkolenia przeznaczone dla nauczycieli. Pieniądze zostały przekazane ze środków unijnych, a konkretnie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem ma być wsparcie w codziennej pracy z uczniami poprzez zaznajomienie się z nowoczesnymi technologiami i poruszaniem się w świecie cyfrowym.

Min. 75 tys. nauczycieli otrzyma szkolenie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także dla uniwersytetów trzeciego wieku. Nauka korzystania z nowoczesnych technologii, zapoznanie się z e-materiałami edukacyjnymi i tworzenie własnych e-zasobów to kilka z pomysłów na mające odbywać się szkolenia dla nauczycieli.

Same szkolenia mają trwać do 2023 roku, a udział w nich ma zapewnione co najmniej 75 tys. nauczycieli z całej Polski. Podział obszarowy ma być mniej więcej równy i z każdego województwa ma zostać oddelegowanych min. 15% nauczycieli. Z kręgu zainteresowania nie została wykluczona żadna szkoła bez względu na tryb jej pracy i rodzaj kierunku. Wiąże się to z tym, że mentorzy ze szkół niepublicznych, a mających jej uprawnienia również nie zostaną pominięci.

"Nauczyciele dostaną ogromną dawkę wiedzy i szerokie spektrum instrumentów - programy nauczania, scenariusze lekcji z e-materiałami, które pomogą w organizacji zajęć dla uczniów. Będą mogli tworzyć własne e-zasoby edukacyjne: konspekty, prezentacje, materiały pomocnicze, zdjęcia, filmy – a dzięki temu ich uczniowie wkroczą w dorosłe życie bardzo dobrze przygotowani do życia w cyfrowym świecie" - powiedziała Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

Jak wygląda konkurs?

Każdy z wniosków należy złożyć w terminie od 20 sierpnia do 19 października 2018 roku. Sam konkurs nie dzieli się na rundy, a dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który najbardziej przyczyni się do zwiększenia stopnia i poprawy umiejętności korzystania z sieci i e-usług.

Na stronie CPPC określone zostały najbardziej pożądane cechy:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet
  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług (np. nauki obsługi komputera i internetu, jak również rozwój umiejętności zaawansowanych)
  • utworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych działających na poziomie o charakterze lokalnym (np. gmina).

Ważne: Dofinansowany zostanie jedynie jeden projekt, który wziął udział w konkursie.

Więcej informacji na stronie CPPC.

chevron-down
Copy link