Wykroczenia, które można popełnić każdego dnia

24 października 2018
hello world!

Chyba każdy wie, że zabójstwo to czyn haniebny. Można za nie dostać dożywocie. Nie ulega też wątpliwości, że pobicie czy kradzież to coś złego. Większość osób potrafi wymienić pewnie więcej niż 50 innych przestępstw z Kodeksu karnego. Naganność niektórych czynów jest po prostu oczywista. Nikogo zatem to nie dziwi. Trochę inaczej jest natomiast z wykroczeniami.

Kodeks penalizuje bowiem zachowania, które nie dla każdego są na pierwszy rzut oka naganne. Albo takie, o których w codziennym życiu się nie myśli. Mogą jednak przydarzyć się każdemu. Warto dowiedzieć się, za co można zostać ukaranym grzywną czy nawet aresztem.

Kara za wykroczenie może być dotkliwa

Na początek należy wprowadzić zastrzeżenie natury technicznej. Dotyczy ono kar za wykroczenie. Jeśli w danym przepisie mowa jest o zagrożeniu karą grzywny, chodzi o świadczenie pieniężne w wysokości od 20 do 5000 zł. Konkretną kwotę określa sąd.  Uwzględnia sie tutaj stopień winy, rozmiar szkody czy społeczną szkodliwość czynu.

Kara aresztu oznacza od 5 do 30 dni pozostawania w zakładzie karnym. Tutaj również sąd ocenia, ile w konkretnym przypadku powinno trwać pozbawienie wolności. Ograniczenie wolności to z kolei trwające jeden miesiąc nieodpłatne i kontrolowane prace społeczne, zakaz zmiany miejsca pobytu oraz obowiązek meldowania o przebiegu kary.

Poza powyższym, sprawca wykroczenia może otrzymać karę nagany. Ewentualnie, całe postępowanie może zakończyć się pouczeniem. Jest to jednak środek stosowany wyjątkowo. Stosuje się go w przypadku wykroczeń o najniższej wadze. Jak więc widać, niektóre sankcje są dotkliwe. Swym wymiarem mogą się zbliżać do tych orzekanych za przestępstwa. Tym bardziej warto zapoznać się z katalogiem czynów zabronionych.  Dopuścić się ich bowiem można niemal w każdej chwili.

Najciekawsze wykroczenia

Przechodząc do meritum - karane są takie zachowania jak:

 • nielegalne przekroczenie granicy - grozi za nie grzywna,
 • posiadanie w miejscu publicznym noża, maczety albo innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, jeśli okoliczności wskazują na zamiar jego użycia w celu popełnienia przestępstwa - sprawcę czeka areszt, ograniczenie wolności albo grzywna nie niższa niż 3000 zł,
 • udział w zgromadzeniu publicznym osoby posiadającej broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia (niezależnie od woli ich użycia) - grozi za to areszt do 14 dni, ograniczenie wolności albo grzywna,
 • przeszkadzanie zgromadzeniu publicznemu albo brak podporządkowania się poleceniom organizatora - za to wykroczenie sprawca otrzyma karę ograniczenia wolności albo grzywny,
 • publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa, również za pośrednictwem Internetu - sprawcy grozi areszt, ograniczenie wolności albo grzywna,
 • używanie oleju opałowego do celów napędowych - za to mało szkodliwie społecznie wykroczenie grozi grzywna do 500 zł,
 • kąpanie się tam, gdzie jest to niedozwolone - pływakowi grozi grzywna do 250 zł albo nagana,
 • przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w celu uzyskania środków na uiszczenie grzywny - sprytnemu dłużnikowi grozi za to areszt albo grzywna,
 • żebranie w miejscu publicznym przez osobę zdolną do pracy albo mającą środki egzystencji - osoba udająca biednego naraża się na grzywnę do 1500 zł albo ograniczenie wolności,
 • prowadzenie wycieczek górskich bez odpowiednich uprawnień - samozwańczy przewodnik może otrzymać karę ograniczenia wolności albo grzywny,
 • umieszczanie plakatów, apeli, ogłoszeń i tym podobnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym albo bez zgody zarządcy terenu - grozi za to kara grzywny albo ograniczenia wolności,
 • niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym - osoba bez adresu na domu może być ukarana grzywną albo karą nagany,
 • robienie rzeczy, o których nie ma się żadnego pojęcia, jeśli może to wywołać niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka - samozwańczy fachowiec może trafić do aresztu albo zapłacić grzywnę,
 • wywieszanie ciężkich przedmiotów, których upadek może zrobić komuś krzywdę - grozi za to grzywna do 500 zł albo nagana,
 • doprowadzanie zwierząt do takiej złości, że stają się niebezpieczne - osoba, która to zrobi zapłaci grzywnę w wysokości 1000 zł albo otrzyma karę nagany,

Jazda konno też może być nielegalna

 • przejeżdżanie konno przez wał przeciwpowodziowy, rozkopywanie wału przeciwpowodziowego, kopanie obok niego studni czy zasadzanie na nim drzewa - za takie działanie grozi grzywna albo kara nagany,
 • napełnianie gazem płynnym butli gazowej na stacji benzynowej - grozi za to areszt, kara grzywny albo nagana,
 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem - początkujący piroman może za to trafić do aresztu, zapłacić grzywnę albo dostać naganę,
 • zabranie nieznacznej ilości owoców, warzyw albo kwiatów z cudzego ogródka - za to grozi kara grzywny do 250 zł albo nagana,
 • posiadania wytrychów, jeśli nie są one niezbędne do wykonywania legalnej pracy; potencjalnemu złodziejowi grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna,
 • nacinanie drzewa, zrywanie kory, wydobywanie żywicy lub soku brzozowego, zbieranie gałęzi, szyszek, ziół czy trawy w cudzym albo publicznym lesie - grozi za to kara grzywny do 250 zł albo kara nagany,
 • puszczanie psa luzem w lesie - spacerowiczowi grozi za to kara grzywny albo nagany,
 • niszczenie mrowiska, wybieranie jaj z gniazda czy niszczenie nory na cudzym gruncie - można zostać za to ukaranym grzywną albo naganą.

Nie tylko moralnie naganne czyny są karane

Niektóre z czynów zabronionych są dość zaskakujące. Można je podzielić na dwie grupy. W pierwszej znajdują się te zachowania, które dla większości osób są naganne. Karanie ich na gruncie prawa wydaje się jednak niepotrzebne. Jest tak w przypadku niszczenia mrowiska czy zrywania kory. Szkodliwość społeczna tych czynów jest niemal żadna. Trudno też znaleźć istotne zasady moralne, które są tutaj łamane. Druga grupa zachowań to takie, które nie wydają się być niewłaściwe. Mowa tutaj - przykładowo - o puszczaniu psa luzem w lesie (jeśli nie jest on szczególnie niebezpieczny), przejeżdżaniu konno przez wał przeciwpowodziowy. Również zbieranie szyszek czy samo posiadanie wytrychów nie będzie dla większości z nas czymś niewłaściwym.

Zaznaczam, że powyżej nie wymieniłem wszystkich penalizowanych czynów. Wybrałem te najbardziej niespodziewane. W praktyce bardzo rzadko zdarza się, że ktoś zostanie ukarany za zdzieranie kory z drzewa czy włożenie kija w mrowisko. Warto jednak mieć świadomość, że są to zachowania karane przez polskie prawo. Dla niektórych z pewnością będzie to brzmieć jak absurd.

chevron-down
Copy link