12 listopada dniem wolnym od pracy? Sejm przyjął ustawę

25 października 2018
/

Sejm przyjął projekt ustawy o Święcie Narodowym, która ustanawia 12 listopada bieżącego roku dniem wolnym od pracy. Wszystko z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Należy jednak zaznaczyć, że 12 listopada nie będzie dniem wolnym dla wszystkich.

We wtorek projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę trafił do Sejmu. Posłowie PiS chcą, aby 12 listopada był dniem wolnym od pracy. Dodatkowy dzień wolny, jak czytamy w projekcie "pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas uroczystości do trzech dni, tj od 10 do 12 listopada 2018 roku."

Dzień wolny, ale nie dla wszystkich

Ustawa nie obejmie swoim zasięgiem wszystkich pracowników. W projekcie ustawy czytamy, że w poniedziałek 12 listopada będą czynne placówki handlowe, szpitale, apteki i ambulatoria. Za projektem ustawy głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, a 77 zasiadających w Sejmie wstrzymało się od głosu.

Podzielone opinie

Wszystkie partie opozycyjne opowiedziały się przeciw skierowaniu projektu do dalszych prac. Swój sprzeciw argumentują między innymi tym, że święto można uczcić w inny sposób. Dodając przy tym, że wprowadzenie dnia wolnego przyniesie problemy dla gospodarki. Jak powiedział Jerzy Meysztowicz - wszystkie badania i obliczenia wskazują, że jeden dzień wolny od pracy to strata dla gospodarki rzędu 6,5 miliarda złotych, czyli 0,3 proc PKB. W projekcie ustawy posłowie PiS podkreślają - Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Ustawa przyjęta w ekspresowym tempie

Projekt ustawy w poniedziałek trafił do Sejmu. Wnioski opozycji o odrzucenie projektu zostały oddalone w głosowaniu. Głosami większości posłów projekt został skierowany do dalszych prac bez odsyłania go do komisji. We wtorek w przeciągu trzech godzin przeprowadzono jego trzy czytania i uchwalono. Ustawa o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej trafi do Senatu. Senatorowie zajmą się ustawą do końca tygodnia.