Wzrosną najniższe emerytury i renty. W 2019 roku będzie nowy mechanizm waloryzacji

8 listopada 2018
hello world!

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska poinformowała 7 listopada, że będzie nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur. Oprócz tego ma nastąpić wzrost minimalnych rent i emerytur do 1100 zł oraz ma być zagwarantowana minimalna podwyżka na poziomie 70 zł. Koszt waloryzacji ustawowej rent i emerytur wyniesie około 8,4 mld zł od marca do grudnia 2019 roku. Rządowe Centrum Legislacji podaje, że projekt zakładający te zmiany trafił do konsultacji publicznych.

Ocena skutków regulacji

W podanej ocenie skutków regulacji czytamy - "Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,26%. Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 103,26%, łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia). Będzie on wyższy o około 1,583 mld zł niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26% bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia."

Jednorazowa modyfikacja zasad waloryzacji rent i emerytur

MRPiPS proponuje w 2019 roku jednorazową zmianę obecnych zasad waloryzacji rent i emerytur. Zmiana będzie polegała na zwiększeniu najniższych emerytur i rent do 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Drugą ze zmian będzie zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej podwyżki świadczenia o 70 zł.

Część osób straci na nowych zasadach

Zasady waloryzacji, które funkcjonują obecnie przewidują podwyższenie wszystkich emerytur o wskaźnik, który składa się z inflacji oraz 20% wzrostu płac. Według nowych zasad wzrost ma się składać tylko z inflacji. Oznacza to, że osoby o najniższych emeryturach (czyli do 2100 zł) zyskają około 7%. Pozostali natomiast mogą liczyć na wzrost świadczenia o wskaźnik inflacji, który obecnie wynosi około 2%.

Przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to 1 marca 2019 roku. Wyjątkiem będą art. 6 ust. 2 i art. 8, które zaczną obowiązywać wraz z dniem ogłoszenia.

chevron-down
Copy link