Już obowiązuje zakaz korzystania z solarium

19 lutego 2018
hello world!

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadza ona między innymi zakaz udostępniania solariów osobom niepełnoletnim i reklamowania solariów oraz obowiązek rzetelnego informowania o ryzyku, które stwarza promieniowanie ultrafioletowe.

Co znalazło się w ustawie?

  • zakaz promocji solariów, zwłaszcza w mediach, na plakatach i bilbordach oraz „w ośrodkach usług informatycznych" (art. 4)
  • zakaz udostępniania solarium osobom małoletnim — czyli do 18 roku życia — włącznie z prawem do żądania okazania dokumentu tożsamości przez klienta (art. 5);
  • obowiązek powieszenia w solarium tabliczki o zakazie korzystania przez osoby poniżej 18 roku życia (art. 6);
  • wszystko to pod rygorem kary- Państwowa Inspekcja Sanitarna ma być upoważniona do nakładania kar (od 1 do 50 tys. złotych) za: wpuszczanie dzieci, brak tabliczki o zakazie, reklamę solarium oraz utrudnianie kontroli solarium (art. 8).

Ostrzeżenie o ryzyku zachorowania

W każdym punkcie świadczącym w/w usługi musi być widoczne wyraźne ostrzeżenie dotyczące zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka skóry, oraz informacja, że solarium jest przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Każdy właściciel solariów będzie miał prawo wylegitymować klienta, jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do jego pełnoletności.

Solaria pod kontrolą Sanepidu i PIP

Ponadto, solaria będą również kontrolowane przez Sanepid i Państwową Inspekcję Pracy. Instytucje będą weryfikować czy w miejscach, gdzie są świadczone powyższe usługi, są przestrzegane wszelkie zasady, podobnie do weryfikacji na jakiej obecnie kontroluje sklepy sprzedające alkohol. Właściciel solarium będzie narażony na karę od 1 do nawet 50 tysięcy złotych w przypadku pozwolenia na skorzystanie ze swoich usług osobie niepełnoletniej.

USA - pozytywny przykład

Stany Zjednoczone jako przykład pozytywnego efektu wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie, wskazują, iż po wprowadzeniu w/w ograniczenia wśród studentów spadł o 40 procent odsetek korzystających z solariów. Dobrowolnie zaprzestali korzystania, co jest rzetelnym dowodem na wzrost świadomości na temat szkodliwości sztucznego opalania.

Kontrowersje

Ustawa rodzi pewne kontrowersje. Podzielone są opinie o tym, czy państwo powinno ingerować w życie obywateli aż do tego stopnia, by kontrolować ich opalanie. Po drugie, pojawiają się problemy w przypadku osób potrzebujących opalenizny w celach zawodowych (na przykład u niepełnoletnich z branży modelingu). Nawet zgoda opiekuna prawnego nie będzie wystarczająca do uzyskania pozwolenia na skorzystanie z urządzenia.

chevron-down
Copy link