Zapowiedź cyklu o zmianach w podatkach

Drodzy Czytelnicy,

Z początkiem 2018 r. w istotny sposób znowelizowane zostały przepisy dotyczące podatków dochodowych. Część zmian wpisuje się w ogólnoświatowy trend walki z agresywną optymalizacją podatkową (m. in. zmiany dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych, modyfikacja przepisów finansowania dłużnego czy też limitowanie kosztów uzyskania przychodów usług doradczych). Inne zmiany mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej (zwiększenie wartości środka trwałego bezpośrednio zaliczanego do kosztów uzyskania przychodów czy też wprowadzenie nowych zasad wpłaty zaliczek na podatek).

Poza zmianami, które weszły w życie od początku tego roku, czekają nas również liczne zmiany przepisów podatkowych w trakcie tego roku (jak chociażby wprowadzenie w podatku VAT mechanizmu odwrotnego obciążenia – „split payment”).

Kompleksowe ujęcie tych wszystkich zagadnień w jednym artykule nie byłoby możliwe. Dlatego też wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, chcąc każdemu zagadnieniu poświęcić odrębny artykuł, od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących zmian w podatkach w 2018 r.