Ile zarabia aplikant prokuratorski i jego patron?

8 marca 2018
hello world!

8 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Nowy akt prawny określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów, a także patronów praktyk zajmujących się aplikantami, którzy odbywają aplikację sędziowską lub prokuratorską. Przepisy zostały oparte na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Ile zarobi patron?

W rozporządzeniu można znaleźć kwotę procentową dla patronów koordynatorów ww. aplikantów. Wynosi ona 11% podstawy zasadniczego wynagrodzenia (patron praktyk zarobi 10%) sędziego i prokuratora. Na początku 2018 roku średnia pensja tego pierwszego wynosiła 10 990 zł brutto, prokuratorzy plasują się na drugim miejscu zarobków w zawodach prawniczych i otrzymują 9 768 brutto.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, stan na styczeń 2018 roku. Patroni mogą więc liczyć na miesięczne zarobki w granicach 1208.9 zł (aplikacja sędziowska) i 1074.48 zł. (aplikacja prokuratorska).

Zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia

W sytuacji, kiedy ww. patronat jest sprawowany nad kilkoma aplikantami prokuratorskimi, wynagrodzenie wzrasta o 1% za każdą kolejną ww. osobę. Próg procentowy nie może jednak przekroczyć 15%. W sytuacji, kiedy koordynator sprawuje patronat mniej niż 30 dni, kwota także zostaje zmniejszona zgodnie z ułamkiem 1/30. Jest to równoznaczne z tym, że całość ww. wynagrodzenia dzieli się na 30 dni miesięcznej pracy.

Czym jest aplikacja?

Jest to praktyka absolwenta kończącego studia prawnicze. Jej celem jest przygotowanie do wykonywania jednego z poszczególnych zawodów prawniczych. Kończy się ona egzaminem państwowym. Wspomniane w rozporządzeniu aplikację służą powołaniu do zawodu nowych sędziów i prokuratorów.

Aplikacja sędziowska będzie trwać 4 lata, a składa się na to 30 miesięcy zajęć i praktyki oraz 18-to miesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego. Mówiąc o referendarzu sądowym warto wspomnieć też o tym, że Aplikant prokuratorski ukończy swoją naukę wcześniej (czas jej trwania wynosi 2 lata i 6 miesięcy).

Ile zarabia aplikant prokuratorski?

Dane Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń na styczeń 2018 roku określają, że aplikanci otrzymują wynagrodzenie w granicach pomiędzy 2 308 zł, a 4002 zł, z czego średnio jest to kwota 2 939 zł. Często na wysokość ww. zarobków wpływ mają takie czynniki, jak: kapitał i wielkość firmy, wykształcenie samego aplikanta, jak i jego staż pracy, a także region w którym został on zatrudniony.

 

chevron-down
Copy link