Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy KAS

2019 rok to nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Będą oni mogli łatwiej prowadzić kontrole. Ponadto będą mieli łatwiejszy dostęp do danych podatników oraz będą je mogli swobodniej pozyskiwać. Otrzymają też nowe uprawnienia w zakresie spraw karnych.

Kontrola rozpocznie się od wręczenia upoważnienia do kontroli. Co ważne, upoważnienie takie może zostać wręczone jakiemukolwiek pracownikowi, nie musi to być osoba uprawniona. To dość istotna zmiana, ponieważ bez wątpienia przyspieszy moment rozpoczęcia kontroli.

Więcej podmiotów uczestnikami kontroli krzyżowej

Rozszerzono również katalog podmiotów, które mogą uczestniczyć w tzw. kontroli krzyżowej.

Organ podatkowy dokonujący kontroli skarbowej lub postępowania podatkowego ma prawo do krzyżowego sprawdzenia dokumentów podatnika. Działanie takie ma na celu zweryfikowanie prawidłowości i rzetelności danych posiadanych przez każdą ze stron danej transakcji. Chodzi o sprawdzenie, czy to, co wynika z dokumentacji kontrolowanego podatnika, ma odbicie w dokumentach, którymi dysponują jego kontrahenci. W ten sposób kontroluje się istnienie nadużyć w obrocie gospodarczym.

Do tej pory kontrolować można było jedynie podmioty będące stronami transakcji. Po nowelizacji funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli kontrolować również podmioty uczestniczące w sposób pośredni, a więc:

  • przewoźników,
  • firmy magazynujące,
  • firmy przeładowujące,
  • kurierów

i tym podobne podmioty.

Łatwiejszy dostęp do informacji

Funkcjonariusze KAS będą mogli pozyskiwać informacje o podatnikach. Będą mogli np. uzyskać informacje o operacjach bankowych firm i osób fizycznych. Łatwiej będą też mogli pozyskać dane o podróżujących samolotami czy statkami.

Funkcjonariusze KAS z większymi uprawnieniami dotyczącymi postępowań karnych

Krajowa Administracja Skarbowa będzie ponadto uprawniona do prowadzenia postępowań karnych w zakresie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. To nowe uprawnienie, nałożone ostatnią nowelizacją.

Rewolucyjne zmiany

Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej są bez wątpienia rewolucyjne. Funkcjonują dopiero od kilku dni, więc w tym momencie jeszcze ciężko powiedzieć, czy to zmiany dobre. Nie ma wątpliwości, że stanowią one broń dla fiskusa, jakiej do tej pory nie posiadał. Wydaje się, że jeśli uprawnienia nie będą nadużywane i stosowane zgodnie z ich założeniem, wydźwięk tych zmian będzie jak najbardziej pozytywny. Jaka jednak będzie rzeczywistość, czas pokaże.

%d bloggers like this: