Składowanie odpadów - zmiany na lepsze

13 lipca 2018
/

Ograniczenie magazynowania odpadów z krótszym terminem, a także obowiązkowy wizyjny system kontroli. Takie zmiany m. in. wprowadza nowelizacja w ustawie o odpadach.

Zapobieganie porzucaniu odpadów

Zmiana aktu prawnego ma powstrzymać proceder pozostawiania odpadów przed podmioty, które nimi gospodarują. Kolejnym celem nowelizacji ma być powstrzymanie pożarów miejsc magazynowania lub składowania. Osoby, które nie są w stanie zabezpieczyć się finansowo przed ochroną przeciwpożarową, a także kiedy grozi im upadłość, również mają mieć ograniczone pole działania w sektorze związanym z odpadami.

Zgodnie z planem Ministerstwa Środowiska dla ok. 15 tys. podmiotów, których zadaniem jest gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów przewidziane jest wprowadzenie gwarancji finansowych.

Gospodarka odpadami tylko na prywatnym terenie

Jeden z nowych przepisów ustawy nakazuje posiadanie na własność obszaru, na którym ma być prowadzona gospodarka odpadami. Celem ma być zwiększenie efektywności w egzekwowaniu przepisów. Chodzi o możliwość przywrócenia terenu do stanu, który jest właściwy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Ma to również ograniczyć zjawisko porzucania odpadów.

Zamiast 3 lat tylko rok

Dopuszczalny okres magazynowania odpadów sprzed nowelizacji trwał 3 lata. Zgodnie ze zmianami termin ten skrócił się do jednego roku. Ma to wyeliminować przypadki, w których czas ten wykorzystywany jest do rozwijania nieuczciwych działań. Przykładem jest stan, w którym firma przechowuje odpady przez czas krótszy w celu wykorzystania jego nakładu na likwidację spółki. Taki proceder stosowany jest w celu uniknięcia odpowiedzialności za ww. usuwanie odpadów.

Pojawił się również obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów. Montaż kamer i zastosowanie obserwacji całego terenu składowiska ułatwi nadzór nad działalnością. Drugim równie ważnym zadaniem monitoringu będzie łatwiejsze określenie przyczyny pożaru i ustalenie jej sprawców.

Wilczy bilet dla przestępców środowiskowych

Każda z osób fizycznych, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo środowiskowe (naruszy przepisy związane z gospodarka odpadów) otrzyma wilczy bilet. Jest nim odmowa wydania decyzji dot. możliwości gospodarowania odpadami.

W sytuacji recydywy (stwierdzenie w trakcie kolejnych kontroli ciągle powtarzających się naruszeń) może również zostać wstrzymana działalność. Taką możliwość mają Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.