Zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych przyjęte przez rząd

20 września 2018
hello world!

O 4,2% wzrosną minimalne sumy gwarancyjne obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który trafi do Sejmu. Jak zapewnia Polska Izba Ubezpieczeń, nie wpłynie to znacząco na wysokość składki. Zmiany szykują się również w zasadach wypłacania odszkodowań w sytuacji sporu z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

We wtorek 18 września projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy europejskiej 2009/103/WE, czyli tzw. dyrektywy komunikacyjnej.

UFG w sytuacji sporu nie wypłaci odszkodowania

Projekt zakłada, że w przypadku sporu pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym o to, kto ma zapłacić odszkodowanie - zrobi to zakład ubezpieczeń. Czas jaki będzie miał na wypłatę odszkodowania to 30 dni od daty otrzymania z UFG dokumentów dotyczących szkody.

Różne punkty widzenia

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie, ponieważ czynności likwidacyjne prowadzą dla UFG zakłady ubezpieczeń. W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń po wypłacie odszkodowania ustali odpowiedzialność UFG, wówczas fundusz będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego odszkodowania oraz poniesionych kosztów. Z drugiej zaś strony rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow zaznaczyła, ze lepszym rozwiązaniem w sytuacjach spornych byłoby to, żeby UFG uzupełniał system. Tłumaczy, iż Fundusz - posiadając bazę danych i narzędzia weryfikacyjne - w spornych przypadkach ma możliwość szybkiego ustalenia kwestii posiadania ochrony lub jej braku. Po naprawieniu szkody i ewentualnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Fundusz może mieć roszczenie zwrotne do ubezpieczyciela. Rzecznik dodaje, że przy proponowanym w projekcie rozwiązaniu nie wiadomo, jaka będzie przesłanka zasądzenia odszkodowania na rzecz poszkodowanego od ubezpieczyciela, jeśli poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić pokrycia ubezpieczeniowego, a zakład ubezpieczeń wda się w spór z Funduszem. Według Aleksandry Wiktorow te rozwiązanie nie będzie korzystne dla poszkodowanych.

Mimo wyższych sum gwarancyjnych nie wzrośnie składka OC

Projekt zakłada również podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Po wejściu w życie przepisów suma gwarancyjna nie będzie mogła być mniejsza od równowartości w złotych:

  • 5,21 mln euro na jedno zdarzenie (obecnie 5 mln), niezależnie od liczby poszkodowanych w przypadku szkód dotyczących osoby.
  • 1 050 tys. euro na jedno zdarzenie (obecnie 1 mln euro) bez względu na liczbę poszkodowanych.

Mimo wzrostu minimalnych sum gwarancyjnych o 4,2% MF zapewnia, że nie wpłynie to znacząco na wysokość składek. 

Wynika to z konsultacji przeprowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń z zakładami ubezpieczeń.

Od nowego roku nowe reguły

Nowe zasady mają wejść w życie od 31 grudnia 2018 roku. Dla postępowań dotyczących roszczeń odszkodowawczych, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życia zmienionej ustawy będą obowiązywały przepisy dotychczasowe.

chevron-down
Copy link