Zniesławienie w internecie - co za to grozi?

4 grudnia 2017
hello world!

Używanie środków masowego przekazu w celu zniewagi lub zniesławienia stało się obiektem zainteresowania Sądu Najwyższego. Zdaniem SN: ocena charakteru wypowiedzi umieszczonej na stronie internetowej, jako wypełniającej znamiona przestępstwa (...), może być dokonana wyłącznie w drodze dokładnej analizy treści tej wypowiedzi.

Postanowienie z dnia 24 października 2017 r. (V KK 278/17) wyjaśniło przede wszystkim, że badanie obraźliwej wypowiedzi nie może polegać jedynie na ocenie jej dosłownego brzmienia. SN podkreśla, że duże znaczenie mają również okoliczności występujące w momencie dokonania wpisu. Istotne jest również miejsce jego sformułowania, wcześniejsze zachowanie pokrzywdzonego, treść oraz sposób w jakim nastąpiła. Nie istnieje również możliwość podjęcia się oceny "z góry", który rodzaj reakcji może zostać poddany zaklasyfikowaniu jako zniesławienie lub znieważenie.

Co jest ważne przy ocenie czynu?

SN podkreśla, że: oceny takiej musi dokonać każdorazowo sąd orzekający w sprawie - przy uwzględnieniu specyficznych i wyjątkowych okoliczności faktycznych występujących w realiach takiej sprawy. Decyzja powinna zostać konkretnie umotywowana jak również współgrać z ustawowymi wykładniami opisującymi znamiona przestępstwa. Istotna jest również ogólna społeczna szkodliwość czynu.

chevron-down
Copy link