Jak otrzymać 5 tys. zł na oczko wodne?

12 czerwca 2020
hello world!

Możliwość otrzymania dopłaty na utworzenie oczka wodnego daje nowy program "Moja woda". Przydomowe instalacje mają zatrzymywać wody opadowe lub roztopowe. Oto szczegóły dofinansowania 5 tys. zł na oczko wodne.

Jak otrzymać dofinansowanie 5 tys. zł na oczko wodne?

5tys. zł na oczko wodne z budżetu państwa będzie mogła otrzymać osoba, która jest właścicielem domu jednorodzinnego i postanowi wybudować oczko wodne na swojej posesji. Przy czym zwrócone zostanie maksymalnie 5 tys. zł i nie więcej niż 80% kosztów tej inwestycji. Co ważne, wydatki na ten cel muszą zostać poniesione po 1 czerwca tego roku. Aby otrzymać pieniądze, trzeba skierować wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który będzie je przyjmował od 1 lipca 2020 r. Ministerstwo Klimatu informuje, że  program będzie trwał do 2024 roku. Samo podpisywanie umów o dofinansowanie będzie możliwie do 30 czerwca 2024 r, a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział też wsparcie na instalacje inne niż oczka wodne, które również pomagają na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Na terenie posiadłości – dzięki dofinansowaniu – będzie można również wybudować:

  • przewody odprowadzające wody opadowe,
  • zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny,
  • instalację rozsączającą,
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dzięki tym inwestycjom wody nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej czy rowów odwadniających.

Źródło: Rzeczpospolita

chevron-down
Copy link