Bezpłatna pomoc prawna dla każdego?

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej będzie ona udzielana każdemu pod jednym warunkiem. Osoba taka będzie musiała złożyć oświadczenie, że nie stać jej na prawnika świadczącego usługi po cenach rynkowych.

Ponadto nowelizacja wprowadza darmową mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. - Cieszę się, że udaje się zakończyć pewien etap tworzenia w Polsce przyjaznego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania noweli ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Szerszy zakres pomocy prawnej

Nowelizacja poszerza zakres pomocy prawnej, jednocześnie wprowadzając pewne ograniczenia. Pomoc ma być bardziej kompleksowa. Dotyczyć będzie praktycznie wszystkich dziedzin prawa. I tak prawnicy udzielający porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej pomogą między innymi z:

  • opinią prawną w interesującej nas sprawie,
  • sporządzą projekt pisma, w tym między innymi wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych czy też wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z nowelizacją bezpłatne będzie również prowadzenie mediacji w postępowaniu przedsądowym.

Wykluczone od bezpłatnej pomocy prawnej będą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie otrzymamy również nieodpłatnej pomocy w sprawach już toczących się przed sądem (w tym Sądem Najwyższym) oraz organami administracji publicznej.

Nowa pomoc - poradnictwo obywatelskie

Nowym rodzajem usług wprowadzonym zmianą ustawy jest poradnictwo obywatelskie. Będzie to instytucja funkcjonująca obok punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą prowadzone przez fundacje, a ich pomoc ma dotyczyć przede wszystkim spraw związanych z zadłużeniem, mieszkaniowych oraz dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Każdy zainteresowany świadczeniem poradnictwa obywatelskiego będzie musiał ukończyć 70-godzinny kurs. W jego zakres wejdą zajęcia z poradnictwa obywatelskiego. W tym przynajmniej 15 godzin ma dotyczyć metodyki pracy, a kolejne 20 godzin - poradnictwa dla osób zadłużonych. Kurs zakończy się sprawdzianem wiedzy.

Specjalistyczne dyżury w gminach

Zgodnie z nowelizacją samorządy będą miały większą swobodę w dostosowaniu poradnictwa do potrzeb mieszkańców gminy. Ustawa wprowadza pojęcie dyżuru - czyli 4 godzin działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w danym dniu, któremu starosta - w porozumieniu z gminami - może przypisać konkretną specjalizację. Dyżur specjalizacyjny ma umożliwić stworzenie warunków organizacjom udzielającym porad, które osiągnęły już doświadczenie w danej dziedzinie prawa, dla określonej grupy odbiorców.