Bezpodstawny mandat w komunikacji miejskiej – jak się odwołać?

Avatar
Autor: Alma Asuai
2 sierpnia 2019
hello world!

Kontrolerom komunikacji miejskiej od lat zdarzają się nadużycia. Ostatnio pojawiły się wątpliwości co do mandatów za bilety elektroniczne zakupione tuż po wejściu do środka komunikacji miejskiej. Sprawdźmy, jakie prawa i obowiązki ma pasażer korzystający z elektronicznych biletów.

Zasady przejazdu środkami transportu uregulowane są samodzielnie przez administrację samorządową. Prawa i obowiązki pasażera komunikacji miejskiej zależą od uchwały rady miasta lub gminy. Na rzecz artykułu przeanalizujemy regulamin warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.

Na przestrzeni kilku lat coraz bardziej popularne staje się kupowanie biletów przez aplikację. Nie ma w tym nic dziwnego, bo w niektórych miastach nie można kupić biletu u kierowcy. W autobusie lub tramwaju często nie ma automatu z biletami. Najbliższy możliwy punkt dystrybucji biletów znajduje się natomiast 3 kilometry dalej. 

Niektórzy kontrolerzy upierają się, że bilet trzeba kupić przed wejściem do autobusu i z zapałem wystawiają mandaty osobom próbującym kupić bilet tuż po wejściu do środka komunikacji. Idealnie byłoby, gdyby bilet elektroniczny został potraktowany tak jak normalny – kasujesz go tuż po wejściu do środka transportu. W innym wypadku twoje cenne minuty lecą, zanim zaczniesz korzystać z przewozu. Dodatkowo niektóre aplikacje wymagają wpisania nr autobusu, którym będzie się jechało. Tego czasami po prostu nie wiemy. Dlaczego warto zwrócić uwagę na wpisanie właściwego nr autobusu? Ponieważ może być przydatny przy składaniu ewentualnej reklamacji. 

Pozwoliliśmy sobie zadać pytanie pracownikowi Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Pracownik poinformował nas, że bilet elektroniczny należy kupić, a więc też skasować tuż przed wejściem do autobusu. Zaręczał przy tym, że tak stanowi regulamin. Nic jednak bardziej mylnego. Pracownik wprowadził nas bowiem w błąd, powołując się na zapis, który nie istnieje. Regulamin warszawskiego ZTM-u zakłada zgoła coś innego. 

Regulamin przewozu – ZTM Warszawa

Z chwilą zawarcia umowy przewozu pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub wchodząc do strefy biletowej metra jest obowiązany skasować /aktywować bilet.

  1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub wchodząc do strefy biletowej metra jest obowiązany skasować/aktywować bilet oraz upewnić się,  że kasownik potwierdził fakt skasowania/aktywowania biletu zielonym sygnałem świetlnym  i krótkim sygnałem dźwiękowym. Wyjątek stanowią bilety występujące w formie biletu pojazdowego lub w formie innego nośnika zaakceptowanego przez ZTM, które nie wymagają skasowania w kasowniku.

Co więcej, na stronie ZTM-u widnieje informacja, iż kontroler zgodnie z regulaminem jest zobowiązany do dania pasażerom czasu na skasowanie biletów. Jednak bilet należy kupić i skasować przed zajęciem miejsca siedzącego. W przypadku metra zasada jest inna. Bilet elektroniczny należy kupić i skasować przed wejściem do strefy kontroli, czyli przed przejściem przez bramkę. 

Kontrola biletów

Na stronie ZTM-u przeczytamy również, że Kontrola biletów rozpoczyna się w pojeździe lub strefie biletowej, w tym co do zasady po odjeździe pojazdu z bieżącego przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów.

Kasowniki w pojeździe są blokowane z chwilą rozpoczęcia kontroli. Zasadniczo następuje zablokowanie wszystkich kasowników, możliwe jest zablokowanie jednego, dwóch lub więcej kasowników. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe. Bilet skasowany w czasie kontroli jest nieważny.”

W związku z powyższym zakupu biletu przez telefon komórkowy należy dokonać w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub strefy biletowej metra. Tak samo jak należy od razu po wejściu skasować bilet papierowy lub zakupić i skasować bilet w automacie umieszczonym w środku komunikacji. 

W myśl § 19, ust.1 Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie należy kasować natychmiast po wejściu do pojazdu, a więc jeszcze PRZED zajęciem miejsca siedzącego.

Przeczytaj również:
Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Bezpodstawny mandat w komunikacji miejskiej

Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z wystawionym mandatem? Trzeba zaznaczyć, by kontroler napisał na nim “odmowa przyjęcia”. Następnie w ciągu 7 dni dokonać reklamacji w Punkcie Obsługi Pasażera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie składane mailowo powinno zawierać żądanie poświadczenia odbioru. ZTM podaje, że złożenie odwołania nie wstrzymuje terminu płatności. Warto pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego § 10 Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

Jeżeli kontroler zachowywał się nieodpowiednio, można na niego złożyć skargę w formie pisemnej. 

Reklamacja powinna zawierać:

  • datę sporządzenia reklamacji,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację,
  • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy,
  • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację,
  • roszczenie wraz z uzasadnieniem,
  • wykaz załączonych dokumentów,
  • podpis osoby składającej reklamację.

Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów i w razie potrzeby kopie dokumentów uprawniających do zniżki poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Drobne niedogodności

Uwaga! Pasażerom pod żadnym pozorem nie wolno przeskakiwać przez bramki w metrze. Infrastruktura nie jest jeszcze dostosowana do elektronicznych biletów. To czasem bywa kłopotliwe. Jeżeli przy bramkach nie ma biletu będącego wejściówką do metra, posiadacz elektronicznego biletu musi skorzystać z windy. Przeskakiwanie przez bramkę kończy się mandatem. Co zrobić w przypadku, kiedy telefon z biletem się rozładuje lub aplikacja zawiesi? Trzeba złożyć odwołanie do Działu Windykacji ZTM i przedstawić, że miało się bilet.

chevron-down
Copy link