Cała prawda o stypendiach prywatnych

Wcześniej pisaliśmy o stypendium rektorskim i stypendium ministra, tym razem więcej o stypendium prywatnym.

Wysokość udzielanych stypendiów rozpoczyna się już  od 100 złotych miesięcznie, jednak najwyższe z nich mogą wynosić nawet kilka tysięcy. Najwyższe możemy uzyskać za osiągnięcia naukowe. Pamiętajmy jednak, że stypendia prywatne nie muszą mieć jedynie formy pieniężnej. Można je uzyskiwać również w innych formach, taki jak: dofinansowanie książek, możliwość uczestniczenia w kursach językowych czy pobyt za granicą.

Warunki, które należy spełnić

Z prawnego punktu widzenia uzyskanie tego rodzaju stypendium związane jest ze spełnieniem  kilku wymogów. Przede wszystkim stypendium wypłacane przez fundację nie może przekraczać 380 złotych miesięcznie, aby mieścić się w kwocie wolnej od podatku dochodowego dla stypendiów dla uczniów i studentów wypłacanych przez organizację pozarządowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b updof. Kolejnym warunkiem jest to, że wysokość i zasady uzyskania stypendiów muszą być umieszczone w regulaminie, Ponadto regulaminy otrzymywania stypendiów muszą być ogólnodostępne. Mogą się one pojawić w Internecie czy środkach masowego przekazu.

Jak i gdzie zdobyć stypendium?

O stypendia możemy starać się w wielu fundacjach, bądź prywatnych firmach. Są one przyznawane np. wybitnym studentom, uzdolnionym artystycznie, zdobywających sukcesy w określonych dziedzinach. Mogą oni być w trudnej sytuacji finansowej. Istnieje wiele programów stypendialnych dla uczniów i studentów z różnych regionów Polski.

O stypendium można się ubiegać, wysyłając wniosek drogą elektroniczną, najczęściej programy otwarte są do końca listopada. Jednak najlepszym momentem na zaznajomienie się z ofertami i wymogami są wakacje. Wtedy jest największe prawdopodobieństweo, że nie przegapimy żadnego terminu.

Ogrom możliwości

Warto również wiedzieć, że stypendia tego typu są udzielane także przez podmioty zagraniczne. Dzięki wielu fundacjom możemy odbyć praktyki zagraniczne lub uczestniczyć w międzyuczelnianej wymianie.  Stypendia takie są przyznawane m.in.  przez International Education and Cultural Exchange.

Jeśli temat stypendiów prywatnych Cię interesuje i chciałbyś/chciałabyś się w niego zagłębić, zachęcam do odwiedzania strony http://www.mojestypendium.pl/. Tutaj można znaleźć aktualne informacje dotyczące  programów stypendialnych.