Czym jest sprzedaż na próbę?

10 grudnia 2018
hello world!

Zdarzyło Ci się zrezygnować z zakupu, ponieważ nie było możliwości przetestowania produktu przed podjęciem decyzji? Kodeks Cywilny przewiduje możliwość sprzedaży na próbę. Dla przedsiębiorcy to większa szansa na pozyskanie klienta. Dla osoby kupującej - okazja, by dobrze ocenić wartość produktu.

Umowa sprzedaży próbę - wystarczy warunek

Podczas sporządzania umowy sprzedaży można dopisać warunek sprzedaży na próbę. Zazwyczaj jego treść określa, że kupujący będzie miał możliwość przetestować daną rzecz i poddać ją ocenie. Wspomniana ocena jest subiektywna i nie musi spełniać specyficznych kryteriów. Innymi słowy: jeżeli Ci się podoba i chcesz kupić - wyrażasz zgodę, jeżeli dany produkt Ci nie "leży", po prostu oddajesz go sprzedawcy.

Należy jednak pamiętać o jednej, ale za to bardzo ważnej rzeczy. W umowie powinien zostać określony termin upływu okresu próbnego. Dlaczego to ważne? Kupujący musi złożyć stosowne oświadczenie woli, by wyrazić chęć zwrotu produktu.

Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin (art. 592 § 1 kc).

Ważne: Przy podpisaniu umowy, w której nie ma określonego terminu próby, sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takim terminie. Jeżeli osoba testująca produkt skutecznie otrzyma informację o czasie, w którym może testować produkt jest obowiązana się ustosunkować.

Należy pamiętać również o tym, że uznanie przedmiotu za dobry nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi czy też gwarancji. Po wykryciu wady można zażądać wymiany rzeczy na nową lub obniżenia ceny tej już posiadanej. Zawsze też można odstąpić od umowy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że sprzedawca będzie miał w ręku argument, że klient miał produkt "w ręku" i w związku z tym również świadomość jego stanu. Jednakże przy dobrym uargumentowaniu i podstawach prawnych lub fizycznych nie ma problemu, by problem rozstrzygnięto na korzyść konsumenta.

Milczenie oznacza zgodę

Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że uznał przedmiot sprzedaży za dobry (art. 592 § 2 kc).

Najczęstszym nadużyciem ze strony sprzedawcy jest zatajenie informacji o tym, że umowę zawrzeć można również poprzez milczenie. Brak reakcji ze strony konsumenta przez określony czas zakłada, że uznaje on produkt za dobry i umowa zostaje zawarta. Problem w tym, że dużo osób myśli, że muszą się konkretnie i bezpośrednio określić i czeka na zapytanie ze strony sprzedawcy.

Brak reakcji ze strony konsumenta również wyraża zgodę na zakup w sposób dorozumiany. Jest to zgodne z Kodeksem Cywilnym, a osoba chcąca zrezygnować z produktu ma obowiązek w określonym terminie zwrócić go i oświadczyć o rezygnacji z zakupu.

Przykład: Jan Kowalski chce kupić komputer dla syna. Nie ma pojęcia, czy dziecku spodoba się prezent i czy spełni jego wymagania. Sprzedawca oferuje mu możliwość kupna produktu na próbę z dwutygodniowym terminem na podjęcie decyzji. Przez ten czas Jan Kowalski nie kontaktuje się z przedsiębiorcą. Czeka na informacje o upływie terminu i podjęciu decyzji. Dzień później otrzymuje fakturę, w której sprzedawca wzywa do uregulowania kwoty należnej mu za komputer.

Podczas rozmowy na żywo, telefonicznie czy online nacisk kładzie się na przede wszystkim na reklamę produktu. Co najczęściej słyszymy?

  • "To nic nie kosztuje";
  • "Testują państwo przez 2 tygodnie całkowicie za darmo";
  • "można zrezygnować w każdej chwili".

Dlatego nie tylko warto słuchać, ale również czytać. Przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy warto zapoznać się z regulaminem przedsiębiorstwa, a także z całą treścią dokumentu, który podpisujemy.

chevron-down
Copy link