COVID-19: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po zamknięciu klas I-III szkoły podstawowej?

9 listopada 2020
hello world!

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. Co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice? Warto wiedzieć, że przywrócony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zamknięcie szkół podstawowych

Wiosną, kiedy zamknięto wszystkie szkoły i przedszkola, rząd zdecydował się na wprowadzenie zasiłku opiekuńczego na wyjątkowych zasadach. Rodzice dzieci do lat 8 mogli otrzymać zasiłek opiekuńczy. Było to możliwe, jeśli jeden z rodziców musiał tymczasowo zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.

Obecnie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, wszystkie szkoły będą pracować zdalnie. Dotyczy to również klas I-III. Zmiany te będą obowiązywać do 29 listopada. Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego przedszkola i żłobki zostaną otwarte. Natomiast rodzice dzieci do 8 lat otrzymają zasiłki.

To bardzo istotna informacja. Obecnie bowiem także można starać się o zasiłek opiekuńczy (jeśli w szkole wykryto ognisko zakażeń i placówka przeszła tymczasowo na nauczanie zdalne), jednak na podstawie zupełnie innych przepisów. Chodzi o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Otrzyma je każdy rodzic. Niezależnie od tego, czy chodzi do pracy, czy może pracować zdalnie. Premier zapowiedział także, że zasiłki dla rodziców będą wypłacane na tych samych zasadach co wiosną.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom praktycznie od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju umożliwiono ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca 2020 r. Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – zasiłek przywrócono w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września tego roku.

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok. W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zadecydowano o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ma się to odbywać na zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu tego roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Kiedy będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  1. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.
  2. W przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
  3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

  1. rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  2. ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

chevron-down
Copy link