Tarcza branżowa 6.0 - kto i na jaką pomoc może liczyć?

6 listopada 2020
hello world!

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią. Na szczęście wraz z obostrzeniami obiecuje kolejne wsparcie dla najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców. Kto i ma jaką pomoc może liczyć po wejściu w życie Tarczy 6.0?

Zgodnie z projektem ustawy z uwagi na obostrzenia wprowadzone w branżach:

 • gastronomicznej,
 • fitness,
 • targowej,
 • estradowej,
 • filmowej,
 • rozrywkowej i rekreacyjnej,
 • fotograficznej,
 • fizjoterapeutycznej

należy wesprzeć tych przedsiębiorców. Właśnie z myślą o nich przygotowano nowy program działań osłonowych.

Świadczenie postojowe

Nowelizacja wprowadzi możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego. Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie. Przede wszystkim jest ono przeznaczone tylko dla niektórych branż. Świadczenie postojowe mogą zatem uzyskać jedynie ci przedsiębiorcy, których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności jest:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 56.10.A - restauracje i inne placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Ponadto warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek obrotów. Zgodnie z nowelizacją świadczenie postojowe ma przysługiwać przedsiębiorcy, który odnotował spadek przychodu w październiku lub listopadzie 2020 roku na poziomie przynajmniej 40% w porównaniu do października lub listopada 2019 roku.

Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Jednakże Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przyznać wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego.

Co ważne, dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy wcześniej skorzystali ze "zwykłego" postojowego. Brak wypłat postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Projekt nowelizacji ustawy covidowej zapewnia dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Warunkiem jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie podstawy wymiaru czasu pracy od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Nowelizacja ma umożliwić również zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku. Ze zwolnienia mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy prowadzący na dzień 30 września 2020 roku działalności oznaczonej jako przeważająca działalność jednym z następujących kodów PKD:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 56.10.A - restauracje i inne placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Ponadto, prócz działania w określonej branży, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

 • do 30 czerwca 2020 roku musiał się zgłosić jako płatnik składek,
 • musi wykazać, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie z listopadowej składki ZUS do 31 stycznia 2021 roku.

Zawieszenie opłaty targowej

W nowelizacji zaproponowano ponadto zawieszenie obowiązku ponoszenia opłaty targowej. Propozycję uzasadniono tym, że na bazarach i targowiskach handlują przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą osobiście lub z pomocą najbliższych. Dlatego ponoszenie przez nich opłaty targowej, w sytuacji, gdy wprowadzono ograniczenia handlu, jest dla nich szczególnie dotkliwe.

Pozostałe formy pomocy

Projekt nowelizacji ustawy covidowej zakłada jeszcze inne formy pomocy, w tym przede wszystkim:

 • "małą dotację" w wysokości 5.000 złotych w przypadku spadku przychodów o 40% w relacji miesięcy październik lub listopad 2020 roku do tych samych miesięcy w 2019 roku,
 • przesunięcie o pół roku zapłaty zaliczek od wypłaconego wynagrodzenia pracowników za miesiące październik, listopad i grudzień 2020 roku,
 • przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniały warunków do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej i dopiero teraz odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Będą miały na to czas do 30 czerwca 2021 roku.

Konferencja premiera 6.11.2020 i kolejne propozycje pomocy

W piątek 6 listopada odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas niej przedstawił on kolejne propozycje wsparcia przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu wprowadzonych ograniczeń.

Premier przedstawił 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców, w skład których wchodzą:

 • dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami sanitarnymi - forma pomocy to subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.,
 • umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%,
 • Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm - wnioski będzie można składać do 31.03.2021 r., natomiast wypłaty świadczeń nastąpią do 31.06.2021 roku,
 • kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm,
 • kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • przedłużenie wypłaty świadczenia postojowego dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi,
 • przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi,
 • dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes,
 • dofinansowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu kosztów restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • dofinansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu do kosztów leasingu.

Na moment publikacji artykułu opisane powyżej zmiany nie zostały jeszcze uchwalone. Będziemy Was w tej sprawie informować na bieżąco.

chevron-down
Copy link