Czy można palić w ogródkach piwnych?

Avatar
Autor: Alma Asuai
16 lipca 2019
hello world!

Jakie zasady dotyczą palenia w ogródkach kawiarni, restauracji i wszystkich innych miejsc, które lubimy odwiedzać w okresie letnim? Gdzie na pewno wolno palić i czy e-papierosy podlegają jakimś regulacjom? Prawo dotyczące palenia w miejscach publicznych jest jasne, ale jak zwykle znajdzie się kilka spraw, którym warto się przyjrzeć. 

Wszyscy, nawet osoby palące, zgodzą się z tym, że dobrze jest nie śmierdzieć dymem papierosowym po każdym wyjściu do knajpy lub baru. Nieskazywanie ludzi na bierne palenie należy do regulacji z kategorii tych egalitarnych – każdy ma prawo do nie bycia biernym palaczem. To dotyczy zwłaszcza pracowników gastronomii, którzy przecież nie mogli wybrać, czy pójdą, czy też nie pójdą do zadymionego lokalu. 

Czy można palić w ogródkach restauracyjnych?

Przepisy regulujące kwestię palenia papierosów i e-papierosów nie wprowadzają zakazu palenia w ogródkach gastronomicznych. Dlaczego? Ogródek nie ma bowiem statusu lokalu i w kontekście terenu prywatnego omijają go przepisy ustawy. Nie znaczy to jednak, że z góry można założyć swobodę roztaczania tytoniowej woni. Właściciel restauracji ma prawo wprowadzić własne restrykcje.

Ogródki gastronomiczne, w których został wprowadzony zakaz palenia, muszą zostać podporządkowane obowiązkowi informacyjnemu. Taki obowiązek jest spełniany przez oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia, umieszczone w widocznym miejscu. Ciekawostka –  Główny Inspektor Sanitarny, idąc z duchem czasu, wprowadził ujednolicony wzór dotyczący zakazu używania e-papierosów. Pozostaje jednak jeszcze jedna zagwozdka. Co, jeżeli ogródek jest w połowie zadaszony? W takim wypadku jesteśmy na granicy przepisu i najlepiej byłoby się po prostu dogadać.  Przeanalizujmy przepisy i sprawdźmy gdzie można, a gdzie nie można, palić i jakie mamy od tego wyjątki. 

Przeczytaj również:
Grill na balkonie w bloku – czy jest to legalne?

Palenie w miejscach publicznych – gdzie jest zabronione?

Zgodnie z Art. 5. 1. ustawy O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych palenie papierosów i jakichkolwiek wyrobów tytoniowych jest zabronione: 

1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej; 

3) na terenie uczelni; 

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2; 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego; 

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; 

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych; 

8) na przystankach komunikacji publicznej; 

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci; 

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Bardzo ważnym zapisem w ustawie jest wyznaczenie decyzyjności gminy. Rada gminy w drodze uchwały może ustalić dla terenu gminy strefy wolne od dymu tytoniowego i pary z e-papierosów niezależnie od ustawy. W takich strefach na pewno znajdziemy informujące znaki. 

E-papieros

Jeszcze do niedawna e-papierosy można było palić wszędzie. Prawo zaczyna podążać w miarę sprawnie za społecznymi nowinkami, zwłaszcza jeżeli stają się coraz bardziej powszechne. Przypomnijmy, że od 2016 roku, dzięki nowelizacji ustawy, e-papierosy podlegają takim samym regulacjom jak “tradycyjne”.

Gdzie można palić papierosy? 

W wypadku knajp i kawiarni w wyznaczonych do tego miejscach, a także w ogródkach, jeżeli właściciel miejsca nie zdecyduje inaczej. Właściciel lokalu gastronomicznego może wyznaczyć takie miejsce, jeżeli spełni pewne warunki. Lokal musi posiadać minimum dwa pomieszczenia dla gości.  Pomieszczenie przeznaczone dla palących powinno być zamknięte i posiadać wentylację, która uniemożliwi przenikanie dymu do innych pomieszczeń, a dostęp do sali jest zapewniony z sali ogólnej. Jak wygląda sprawa w kontekście innych miejsc? Palić papierosy można oczywiście w palarniach, na parkingach, na zewnątrz centrum handlowego. Palić można również na ulicy i plaży, o ile nie ma tam zakazu. Złamanie takiego ograniczenia wiąże się z karą grzywny w wysokości 500 zł. 

Palenie na klatce schodowej i na balkonie 

Kontrowersyjnym tematem jest natomiast palenie na klatce schodowej oraz na balkonie. W ustawie nie ma zapisu traktującego o zakazie palenia na klatce schodowej, a inne przepisy jej nie dotyczą, ponieważ nie jest traktowana jako miejsce publicznym. Regulacja takiego zachowania jest po stronie spółdzielni mieszkaniowej, to zatem jej regulamin może zakazać takiego działania. Co do balkonu pojawia się tu temat szkodliwych immisji – art 144. Kodeksu cywilnego. Jeżeli pomiędzy sąsiadami powstał konflikt, bo dym papierosowy rzeczywiście stanowi dla jednej ze stron problem, sprawę jak najbardziej można skierować do sądu. 

Zdrowy rozsądek

Dla niektórych palenie w ogródkach piwnych pozostaje kontrowersyjne. Społeczeństwo wiele razy pokazało, że jest w stanie regulować pewne kwestie poprzez kulturę osobistą. Być może najwygodniejszym rozwiązaniem byłaby zatem rozsądna komunikacja i gaszenie papierosa, jeśli przeszkadza sąsiadom przy stoliku obok. 

chevron-down
Copy link