Czy można zamontować odwróconą tablicę rejestracyjną?

3 września 2019
hello world!

Pierwsze z produkowanych samochodów można było zamówić w każdym kolorze, pod warunkiem, że był on czarny. Co więcej, wszystkie auta miały niemal taką samą bryłę i gabaryty. Dzisiaj na rynku dostępne są tysiące modeli – od małych mieszczuchów po wielkie SUVy. Producenci pozwalają też spersonalizować wygląd niemal każdego detalu. Poza tablicą rejestracyjną. Ten rzucający się w oczy element każdego samochodu jest zawsze taki sam. Zaszaleć można treścią (dzięki indywidualnym numerom), ale nie samym wyglądem. Chyba że ktoś zdecyduje się zamontować "blachę" do góry nogami. Czy jest to legalne?

Nie wszystkim wystarcza możliwość spersonalizowania treści tablicy rejestracyjnej. Przypomnijmy, że taka możliwość istnieje od chwili wprowadzenia na terenie Polski białych "blach". Koszt to 1000 zł dla samochodu osobowego i 500 zł dla motocykla. Napis na tablicy nie może być jednak w pełni dowolny. Pierwsza litera zawsze będzie wskazywała na województwo, w którym zarejestrowano pojazd. Na drugiej pozycji mamy cyfrę od 0 do 9. Dopiero dalsze znaki są dowolne. Może być ich od trzech do pięciu (tylko dwa ostatnie znaki mogą być cyframi). Jedyne dodatkowe ograniczenia to brak polskich znaków specjalnych i zakaz używania słów obraźliwych czy po prostu niecenzuralnych.

Kolory, tło i treść

Ci, dla których wybór treści to za mało, posuwają się czasem do pewnych osobliwych zabiegów. Choć jest to rzadki widok, zdarza się, że właściciel samochodu zamontuje tablicę rejestracyjną "do góry nogami". Osoby z duszą artystyczną mają za to pomysły na różnego rodzaju ozdoby. Można mieć wątpliwości, czy takie zabiegi są legalne. Prawo bowiem dość precyzyjnie określa wymagania co do tego elementu pojazdu. Aktem prawnym regulującym tę problematykę jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W przepisach znajdziemy omówienie rodzajów tablic, ich kształtu, wielkości, umiejscowienia i zasad ustalania numeracji.

Po pierwsze, precyzyjnie określono tło "blachy" każdego rodzaju i kolor numerów. Tablice zwyczajne i indywidualne mają czarne numery wytłoczone na białym tle. Tablice zabytkowe wyróżniają się z kolei żółtym tłem i dodatkowym symbolem klasycznego pojazdu. Numery tymczasowe to z kolei czerwona treść na białym tle. "Blachy" dyplomatyczne charakteryzują się za to białymi cyframi i literami na niebieskim tle. Nowością są również białe tablice z zielonymi numerami, które identyfikować będą pojazdy tymczasowo rejestrowane przez producentów i dystrybutorów (przed sprzedażą).

Obowiązkowe elementy

Rozporządzenie wskazuje również, że poza numerami na tablicy zawsze powinno się znaleźć oznaczenie naszego kraju (PL) oraz symbol Unii Europejskiej. Obowiązkowe jest również umieszczenie znaku legalizacyjnego. Z §30 tego aktu prawnego wynika natomiast, że wszelkie inne oznaczenia nie mogą być umieszczane. Z powyższego wynika, że niedopuszczalne jest samodzielne dokonywanie zmian koloru tła czy liter. Również nieuprawnione zdaje się być dodawanie malunków czy innych elementów obok liter i cyfr. Taki zakaz jest wprost wyrażony w art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, gdzie czytamy:

Zabrania się ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic.

Nie jest również zgodne z prawem samodzielne wytworzenie tablicy w przypadku chociażby kradzieży tej właściwej. Często spotykane są przypadki, w których właściciel pojazdu umieszcza za szybą kartkę z odręcznie wypisanym numerem. Coś takiego nie spełnia definicji tablicy rejestracyjnej, a więc nie może służyć do oznaczania pojazdu. Warto wspomnieć, że w załącznikach do rozporządzenia zawarto bardzo szczegółową instrukcję dotyczącą wytwarzania "blach", która uwzględnia nawet współczynniki odbijania światła od liter i cyfr.

Przeczytaj również:
Niewskazanie sprawcy wykroczenia. Czy to się opłaca?

Montaż tablicy rejestracyjnej

Jeśli zaś idzie o sposób montażu tablicy rejestracyjnej, rozporządzenie określa jedynie jej umiejscowienie. Zasadą jest, że "blachy" umieszcza się z przodu i z tyłu samochodu (albo tylko z tyłu motocykla czy ciągnika rolniczego) w miejscu do tego konstrukcyjnie przeznaczonym. Zgodnie natomiast z §35 ust. 7, Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu. Umieszczanie tablicy za szybą samochodu nie jest więc dopuszczalne.

W treści tego aktu normatywnego nie zostało natomiast wprost zapisane, że tablica nie może być umieszczona "do góry nogami". Nie oznacza to jednak, że jest to dozwolone. Zakaz może bowiem pośrednio wynikać z Załącznika nr 13 do rozporządzenia, w którym przedstawiono wzór "blachy", która jest oczywiście zaprezentowana w sposób tradycyjny. Warto też zwrócić uwagę, że zgodnie z §36 Utrzymywanie tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem. Wydaje się, że odwrotne zamontowanie tablicy rejestracyjnej może czynić ją nieczytelną, szczególnie w sytuacji dynamicznej, chociażby policyjnego pościgu. Nie warto więc ryzykować. Osoby z fantazją powinny zatem poprzestać na zainwestowaniu w indywidualne "blachy".

Kara za zbyt dużą kreatywność

Na koniec warto wspomnieć, że za naruszenie wyżej omówionych zasad grozi grzywna. Podstawą jest tutaj art. 97 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

chevron-down
Copy link