Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości – spółka cywilna czy jej wspólnicy? Jest to ciekawy temat, którym postanowił zająć się Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny 13 marca bieżącego roku podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. II FPS 5/16) w bardzo praktycznej sprawie.

Obowiązek podatkowy – na kim ciąży?

W obrocie gospodarczym uczestniczą obok spółek osobowych regulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa) także spółki prawa cywilnego. Te z kolei są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego w art. 860-875. W przypadku spółek osobowych regulowanych przez KSH, które są podmiotami odrębnymi od wspólników, wyposażonych we własną zdolność prawną i zdolność sądową nikt nie kwestionował, tego że są one podatnikami tego podatku. Spółka cywilna kształtowana jako umowa cywilnoprawna na gruncie prawa cywilnego nie posiada zdolności prawnej. Niektóre przepisy prawa podatkowego dawały jednak podstawy do innego spojrzenia na podatkową podmiotowość tej spółki. W ocenie sądu, jeżeli spółka cywilna nie może być właścicielem ani wieczystym użytkownikiem, to w świetle ustawy o podatku od nieruchomości nie może być podatnikiem tego podatku.

Obowiązek podatkowy ciąży zdaniem NSA na wspólnikach spółki.