Dodatek solidarnościowy - komu przysługuje?

5 czerwca 2020
hello world!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą wsparcie pieniężne dla osób, które zostały zwolnione z pracy ze względu na problemy gospodarcze w czasie pandemii. Oprócz tego dodatkową pomoc – dzięki podwyższonej kwocie zasiłku – otrzymają też bezrobotni. Oto szczegóły nowych świadczeń. 

Kto dostanie dodatek solidarnościowy?

Wieści o pomocy finansowej z pewnością ucieszą tych, którzy niedawno stracili pracę i nie mogą znaleźć kolejnej. Wedle nowej ustawy możliwość otrzymania dodatku solidarnościowego będzie dotyczyła osób, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła w terminie po 15 marca 2020 r. Koniecznym warunkiem jest również podleganie pod ubezpieczenie społeczne przez co najmniej 60 dni w roku 2020.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom. Okres pobierania zasiłku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy nie będzie przyznawany "z automatu". Aby go otrzymać, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS - wniosek EDS. We wniosku powinny się znaleźć takie informacje jak:

  • dane osoby uprawnionej,
  • dane pracodawcy,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków,
  • wskazanie rachunku płatniczego,
  • podpis - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty (e-dowód) lub podpis profil PUE.

Co ważne, zainteresowani nowym świadczeniem powinni dokonać wszelkich formalności do 31 sierpnia 2020 roku. Informacja o decyzji o będą dostępne na portalu PUE ZUS w zakładce "Dokumenty i wiadomości" w skrzynce odbiorczej.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 złotych na miesiąc. Pobierać go można tylko przez 3 miesiące. Terminy wskazują, że tymi miesiącami będą czerwiec, lipiec oraz sierpień. Prawdopodobnie otrzymamy tylko jeden przelew, a więc jednorazowo całą kwotę, która wyniesie 4200 złotych. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu. Oznacza to, że będzie wolny zarówno od podatku dochodowego, jak i potrąceń oraz egzekucji.

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Uwaga! W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobom uprawnionym nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Może zdarzyć się, że któreś z tych świadczeń i tak zostanie wypłacone. W rezultacie otrzymamy kwotę równą różnicy dodatku solidarnościowego oraz pozostałych świadczeń.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych?

To, ile wniesie zasiłek dla bezrobotnych, będzie zależne od okresu czasu, w jakim będzie on pobierany. Przez pierwsze 90 dni w ramach zasiłku na nowych zasadach możemy się spodziewać 1200 złotych brutto, czyli ponad 900 zł netto. Po upływie tego czasu kwota ta spadnie do niecałych 950 złotych, a więc ponad 750 złotych na rękę. Dla porównania obecnie zasiłek ten wynosi przez pierwsze 3 miesiące około 750 złotych, a później 600 zł na rękę. Zmiany proponowane przez Andrzeja Dudę w tej materii mają wejść w życie po 1 września 2020 roku.

Źródło: bezprawnik.pl, prawo.pl

(fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

chevron-down
Copy link