Korepetycje, zgoda sanepidu i działalność nierejestrowana

19 września 2019
hello world!

Chcesz zacząć udzielać korepetycji? A może po głowie chodzi Ci inny sposób, żeby sobie "dorobić"? Nie chcesz zakładać działalności gospodarczej? Pamiętaj, że drobne czynności zarobkowe nie muszą być ani nielegalne, ani nie obligują Cię do zakładania przedsiębiorstwa! Działalność bez rejestracji jest optymalnym wyborem, jeżeli jest to dla Ciebie praca okazyjna.


 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

Albert Einstein


Każda zainteresowana osoba powinna wiedzieć, że ma możliwość prowadzić działalność bez rejestracji. Jest to spore ułatwienie, ponieważ wiele osób może teraz bezstresowo dorobić sobie do pensji. Nie tylko dzięki korepetycjom. Pieczenie ciast, sprzedaż kanapek, prowadzenie żłobka, czy też świadczenie drobnych usług w domowych salonikach. Wszystko to może odbyć się bez rejestracji w urzędzie. Tylko czy zawsze?

Działalność bez rejestracji - czym jest?

Działalnością nierejestrowana to inaczej taka, która nie stanowi działalności gospodarczej. Innymi słowy: jeżeli nasza dodatkowa praca nie dostarcza nam więcej niż 1125 zł brutto miesięcznie, nie musimy przejmować się dodatkowymi wieloma formalnościami.

Ważne! Warto poczytać o prawach i obowiązkach przy prowadzeniu działalności bez rejestracji.

Działalność bez rejestracji (na zdjęciu: Korepetycje, nauka, nauczyciel)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność bez rejestracji a koncesja lub zezwolenie

Nasza działalność nierejestrowana musi być prowadzona jako działalność niereglamentowana. Co to znaczy? Nie możemy zajmować się czymś, do czego potrzebna będzie koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru. Innymi słowy, nie każdy rodzaj pracy może się kwalifikować. Warto jednak rozwiać wszelkie wątpliwości przy dwóch najczęściej prowadzonych działalnościach. Korepetycje - TAK. Co jednak przy zajmowaniu się sprzedażą żywności (np. pieczenie ciast, sprzedaż kanapek)? Z pewnością potrzebna będzie zgoda sanepidu! Czy to już jest koncesja lub zezwolenie?

Przeczytaj również:
Czym się różni koncesja od zezwolenia?

Zgoda sanepidu na prowadzenie działalności nie jest koncesją ani zezwoleniem. Każdy rodzaj pracy obarcza nas jednak odpowiedzialnością cywilną i dlatego podlegamy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która dba, by nasza usługa była zgodna ze standardami.

Działalność bez rejestracji - kiedy będzie potrzebna zgoda sanepidu?

Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, ma obowiązek sprawdzać konkretne branże, w których istnieje największe ryzyko zagrożenia zdrowia publicznego. Z tego względu nadzoruje zazwyczaj takie przedsiębiorstwa, które są związane z:

 • gastronomią
 • sektorem spożywczym
 • salonami usługowymi
 • żłobkami i przedszkolami
 • placówkami medycznymi

Działalność nierejestrowana a zgoda sanepidu (na zdjęciu: gotowanie, jajka, mąka, makaron))

W tym wypadku chodzi m.in. o takie działalności jak: fryzjerstwo, kosmetyka, tatuaż, odnowa biologiczna, solarium. Sanepid zwraca też uwagę na miejsca produkcji kosmetyków i chemikaliów. Wszystkie wyżej wymienione działalności można świadczyć również w formie nierejestrowanej. Dlatego też sanepid mimo pominięcia procedury zakładania pełnego przedsiębiorstwa, ma obowiązek nadzorować naszą pracę. Wynika to z odrębnych ustaw, którym podlegają wspomniane działania.

Warto zwrócić uwagę, że w art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawodawca podkreśla, że Sanepid powołano do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • wypoczynku i rekreacji,

Ma on również sprawować nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Wszystko to w celu ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem różnych czynników środowiskowych. Zadaniem sanepidu jest również zapobieganie powstawaniu chorób, zarówno tych zakaźnych, jak i zawodowych.

Ważne! Wszelkie wymogi, które należy spełnić, decydując się na prowadzenie jednej z powyższych działalności, znajdziemy w rozporządzeniu dot. higieny środków spożywczych i w Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.

Działalność nierejestrowana a gastronomia

Trudno jest otrzymać zgodę sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej. W tym celu należy zgłosić się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która jest właściwa dla naszego miejsca pracy. Warto również pamiętać, że warunki panujące w mieszkaniu lub budynku, w którym zamierzamy działać, poddawane są takim samym kryteriom jak profesjonalny lokal gastronomiczny.

Działalność bez rejestracji a zgoda sanepidu (na zdjęciu: pieczenie, ciastko)

Dobrym rozwiązaniem jest działanie na miejscu, czyli np. gotowanie lub pieczenie w domu naszego klienta. Wtedy działamy na podstawie umowy o dzieło i nie musimy przejmować się powyższym problemem. Wystarczy nam posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej. W tym drugim przypadku musimy jednak pamiętać o trzech istotnych sprawach. Nasz klient musi:

 • kupić i dostarczyć produkty, na których będziemy pracować;
 • zapewnić warunki do pracy i przechowywania produktów czy wyrobów;
 • powstrzymać się od dalszego obrotu gotowym wyrobem.

Podsumowanie!

 • Działalność nierejestrowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy.
 • Jeżeli chcesz prowadzić działalność bez rejestracji pamiętaj, aby nie wymagała ona uzyskania koncesji, pozwolenia lub licencji.
 • Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić tylko do momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku jest to kwota 1125 zł.
 • Nie możesz prowadzić działalności bez rejestracji w formie spółki cywilnej.

 

chevron-down
Copy link