Inflacja w 2019 roku może wzrosnąć z powodu cen energii

6 grudnia 2018
hello world!

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła decyzję odnośnie poziomu stóp procentowych. Oprócz tego RPP poinformowała, że w 2019 roku inflacja może się zwiększyć ze względu na wzrost cen energii. Jest to tzw. czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. RPP informuje, że skalę wzrostu cen energii w 2019 roku ograniczy prawdopodobnie obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych

RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Obecny poziom "sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". Oznacza to, że stopa referencyjna pozostanie na poziomie 1,50 proc., stopa lombardowa utrzyma się na poziomie 2,50 proc. Stopa depozytowa wyniesie 0,50 proc., a stopa redyskontowa weksli 1,75 proc.

W komunikacie Rady Polityki Pieniężnej czytamy. "W ocenie Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB".

Wpływ rekompensat do wzrostu cen energii na inflację i konsumpcję

Prezesa NBP pytano jak RPP ocenia wpływ rekompensat do podwyżek cen energii na inflację i konsumpcję. Adam Glapiński odpowiedział na pytanie przypominając, że RPP w ostatniej projekcji inflacji założyła "górny i maksymalnie konserwatywny" pułap inflacji. Prezes NBP zaznaczył również - "z pewnością tak nie będzie, ale jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądać te rekompensaty i nie wiemy, jak GUS to sklasyfikuje."

"Gospodarka jest całkowicie stabilna..."

"Rada Polityki Pieniężnej zachowuje spokój i utrzymuje pozycję wait-and-see, to jest najbardziej właściwa pozycja". - Ocenił prezes Glapiński. Dodając przy tym - "Inflacja może trochę przyspieszy, ale nadal będzie bardzo niska. Gospodarka jest całkowicie stabilna, nie ma żadnych nierównowag."

Innego zdania jest członek RPP Grażyna Ancyparowicz. Jej zdaniem prognozy NBP dotyczące wzrostu PKB są zbyt pesymistyczne. Zdaniem Ancyparowicz, jeżeli utrzyma się wysoki wzrost gospodarczy, a inflacja przyspieszy, podwyżki stóp procentowych mogą być zasadne. Grażyna Ancyparowicz uważa również, że należy spodziewać się wyższego wzrostu inflacji, niż zakładają prognozy.

Jak stwierdza RPP. - "W ocenie Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne dla perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. W 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii, tj. czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Skalę wzrostu cen energii w 2019 r., będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej."

chevron-down
Copy link