Franczyza, czyli jak otworzyć swój McDonald's?

24 kwietnia 2018
hello world!

Franczyza, najprościej rzecz ujmując, jest formą prowadzenia działalności na własne konto, ale pod cudzym szyldem. Franczyza jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą otworzyć własny biznes, ale brakuje im konkretnego pomysłu dotyczącego nowej działalności. Jak rozpocząć biznes franczyzowy. Jakie są jego zalety i wady? O tym wszystkim przeczytamy w artykule.

Franczyza jest umową współpracy między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Na mocy umowy franczyzodawca zobowiązuje się do udzielenia prawa do korzystania z jego nazwy handlowej oraz znaku towarowego. Ponadto franczyzodawca gwarantuje pomoc techniczną jak i handlową. Prowadzenie działalności gospodarczej pod znaną marką znacznie zmniejsza ryzyko upadłości. Korzystając z działalności franczyzowej, przedsiębiorca może liczyć na pomoc franczyzodawcy. Należy również pamiętać, że franczyza wiąże się z opłatami dla franczyzobiorcy. Przed otwarciem działalności należy zainwestować kapitał własny oraz ponosić stałe koszty względem franczyzodawcy. Dodatkowym zobowiązaniem jest poufność informacji.  Należy również pamiętać o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w całej sieci.

Franczyza - dlaczego warto?

Na działalność franczyzową decyduje się wielu ludzi. Dzieje się tak, ponieważ ma ona wiele zalet. Warto się z nimi zapoznać.

Zalety

 • Korzystanie ze sprawdzonej i rozpoznawalnej marki

Franczyzodawca oferuje sprawdzony pomysł na biznes oraz swoją wiedzę i doświadczenie. W większości przypadków jest to biznes, który przyniesie satysfakcjonujące zyski. Ryzyko niepowodzenia takiej działalności jest niewielkie.

 • Wsparcie franczyzodawcy

Franczyzodawca oferuje pomoc zarówno przy prowadzeniu działalności, jak i przy jej otwieraniu. Do podstawowych zobowiązań franczyzodawcy należy: szkolenie franczyzobiorcy oraz jego pracowników z zakresu prowadzenia działalności, pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji czy wsparcie przy otwieraniu kolejnego punktu. Ważnymi elementami wsparcia są również szkolenia dotyczące księgowości oraz rekrutacji pracowników

 • Niższe koszty marketingowe

Otwierając biznes franczyzowy, przedsiębiorca nie martwi się o koszty reklamowe. Dzięki znajomości firmy w społeczności oraz zdobytej renomie, firma będzie od razu rozpoznawalna.

 • Sprawdzeni dostawcy

Jednym z obowiązków, jaki musi spełniać franczyzobiorca, jest zamawianie towaru u konkretnego dostawcy. Jest to obowiązek korzystny, ponieważ franczyzodawca ma uzgodnione lepsze warunki zakupu oraz dostawy towaru.

Franczyza - to nie tylko zalety 

Mimo wielu korzyści, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności franczyzowej, należy zwrócić uwagę na wady tej formy finansowania.

 • Opłaty

Otwarcie działalności franczyzowej wiąże się z opłatą wstępną oraz licencyjną. Po otwarciu biznesu należy również regulować stałe opłaty franczyzowe. W pierwszych miesiącach działalności należy liczyć się z tym, że firma może nie generować zysku.

 • Brak możliwości rozwoju własnej marki

Działając w systemie franczyzowym, należy przestrzegać ściśle określonych standardów. To znacznie zmniejsza samodzielność w prowadzeniu biznesu. Każdy pomysł lub zmiana musi być konsultowana z właścicielem marki franczyzowej.

 • Błędy franczyzodawcy

Może się zdarzyć, że franczyzodawca popełni błąd w zarządzaniu siecią. Przykładem tego może być wymyślenie przez niego innowacji w systemie lub wprowadzenie zmian w produkcji danego dobra. Dla franczyzobiorcy może się to okazać szkodliwe. Innymi słowy dobre imię oraz wizerunek marki może ucierpieć z przyczyn niezależnych od franczyzobiorcy.

Rodzaj działalności

Rodzaje franczyzy dzielą się na różne podrodzaje. Podstawowym podziałem jest ten, który określa rodzaj działalności. Wyróżniamy poszczególne typy:

 • Franczyza dystrybucyjna 

Jest to rodzaj franczyzy, w którym franczyzodawca przekazuje franczyzodawcy wiedzę na temat  asortymentu, towarów oraz wiedzy o jego sprzedaży. W tym przypadku przedsiębiorca prowadzi działalność pod marką franczyzodawcy.

 Najczęściej występujące branże:

 1. Stacje paliw,
 2. Odzież, obuwie,
 3. Kosmetyki, upominki, biżuteria,
 4. Artykuły spożywcze oraz przemysłowe.
 • Franczyza usługowa 

Jest to rodzaj franczyzy, w której franczyzodawca udostępnia swoje know-how w postaci procedur oraz receptur wykonywania usług franczyzobiorcy. Przedsiębiorca prowadzi biznes usługowy pod znakiem towarowym franczyzodawcy. Korzysta również z pomocy wyboru i realizacji usług, obsługi klienta, przeszkolenia pracowników oraz marketingu. Franczyzodawca dodatkowo pomaga przy wizualizacji punktu usługowego.

Najczęściej spotykane branże usługowe:

 1. Gastronomia,
 2. Uroda i fitness,
 3. Turystyka i hotele,
 4. Edukacja,
 5. Nieruchomości,
 6. Usługi biznesowe,
 7. Doradztwo prawne,
 8. Finanse i bankowość.

Rodzaj przekazywanej wiedzy, czyli know-how

Ze względu na rodzaj przekazywanego franczyzobiorcy know-how, franczyzę dzielimy na poszczególne typy.

 • Franczyza koncepcji działalności

Przekazane zostaje know-how dotyczące całej koncepcji prowadzenia działalności. Franczyzobiorca otrzymuje nie tylko wskazówki dotyczące sprzedaży, ale też informacje - jak prowadzić całą firmę.

 • Franczyza dystrybucji produktu 

Udostępniany jest wyłącznie asortyment produktów lub usług.

Organizacja systemu

Wyróżniamy różne rodzaje franczyzy ze względu na organizację systemu.

 • Franczyza bezpośrednia 

Polega na bezpośrednim zawarciu umowy między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. W umowie franczyzodawca zobowiązuje się do pomocy i doradztwie, prowadzeniu działań promocyjnych oraz szkoleniu pracowników.

 • Franczyza wielokrotna 

Franczyzobiorca przy zawieraniu umowy franczyzowej zobowiązuje się do otwierania na określonym terenie nowych punktów. W umowie zawarta jest dokładna liczba jednostek, jakie ma otworzyć franczyzobiorca. Najważniejszym elementem jest wyłączność na takie działanie na określonym terenie.

 • Masterfranczyza

Umowa franczyzy przewiduje wyłączność franczyzobiorcy korzystania z know-how franczyzodawcy na określonym terenie.

Własny biznes? Z franczyzą może być łatwiej...

Franczyza jest sprawdzoną metodą na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z takiego sposobu finansowania korzysta wiele przedsiębiorców. Otwarcie biznesu franczyzowego rekomendowane jest dla osób, które chciałyby otworzyć własną działalność, ale nie mają na to pomysłu. Działalność na zasadzie franczyzy znacznie ułatwi start i da możliwość szybkiego rozwoju.

chevron-down
Copy link