Kategoria: Prawo handlowe

4 czerwca 2019
Klauzula dobrych obyczajów a pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy
Klauzula dobrych obyczajów to zachowania, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie spółki. Pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy - kiedy uzasadnione?
16 maja 2019
Pojęcie "inna podobna umowa" w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h.
Wykładnia pojęcia "inna podobna umowa" była przedmiotem sporów w doktrynie. Co właściwie oznacza pojęcie: "inna podobna umowa"? Jak należy je interpretować?
2 kwietnia 2019
Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji
Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji to przypadek nagłego przerwania pełnienia funkcji W jaki sposób i komu członek zarządu może złożyć rezygnację
1 kwietnia 2019
Odpowiedzialność członka rady nadzorczej
Odpowiedzialność członków rady nadzorczej w kodeksie spółek handlowych. Jakie są obowiązki i uprawnienia członka rady nadzorczej (organ kontrolny spółki)?
1 kwietnia 2019
Brak kolegialnej woli rady nadzorczej spółki akcyjnej a zawarcie umowy o zakazie konkurencji z członkiem zarządu
29 marca 2019
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Z czym wiąże się podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Co wpływa na ten proces? Zapoznaj się ze sposobami podwyższenia kapitału zakładowego.
28 marca 2019
Kontrakt menadżerski
Kontrakt menadżerski to popularna forma zatrudniania kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób zarządzających przedsiębiorstwem. Co warto o nim wiedzieć?
25 marca 2019
Wystąpienie wspólnika ze spółki partnerskiej po utracie uprawnień
22 marca 2019
Reklama online - coraz częściej wybierana opcja
Reklama online. Na czym polega mechanizm marketingu w sieci i czy opłaca się w niego inwestować? Kiedy reklama przeradza się w czyn nielegalnej konkurencji?
18 marca 2019
Spółka partnerska
Czym charakteryzuje się spółka partnerska? O czym muszą wiedzieć partnerzy? Jak wygląda umowa dotycząca spółki partnerskiej. Kodeks spółek handlowych