Komornicy do skreślenia z listy adwokatów

Komornik, który prowadzi aktywną działalność w swoim zawodzie nie może funkcjonować jako adwokat.

Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej powinni zostać skreśleni z listy adwokatów. Teza została potwierdzona przez wyrok WSA (VI SA/Wa 1429/17) w Warszawie dnia 4 stycznia 2018 roku.

Aktywny komornik aktywnym adwokatem?

Sędzia sprawozdawca Grażyna Śliwińska podkreśliła, że priorytetowym zadaniem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej obywatelom. Wg ustawodawcy nie istnieje podział na adwokatów czynnie pełniących swój zawód i tych nieaktywnych, nie przewidywane jest również zawieszenie takiej działalności.

Kwestią bardzo ważną jest również to, że prawo zabrania łączenia stanowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości z pełnieniem funkcji adwokata. Stanowiskiem wspomnianym wyżej jest także zawód komornika.

Zmiana branży prawniczej

W przeszłości jak i teraz zdarzają się sytuację, kiedy sądy „idą na rękę” komornikom, którzy potrzebują czasu na zamknięcie swojej działalności. Dzieje się tak, ponieważ wymiar sprawiedliwości nie chce dopuścić do utraty środków do życia takiej osoby. W takich wypadkach przedłużany jest termin na zakończenie pracy komorniczej i rozpoczęcie spełniania się w zawodzie adwokata.